Dergi Hakkında

Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Bülent Tokgöz

Yardımcı Editörler
Sedat Üstündağ
Mehmet Koç
Savaş Öztürk
Ali Düzova
Halil Zeki Tonbul

Genel Sekreter
Sedat Üstündağ

Redaksiyon:
Aytaç Yıldızeli
Dr. Aydın Yuluğ

Türkçe Dil Editörü : Dr. Taner Çamsarı
İstatistik Editörü : Dr. Kenan Ateş

Türk Nefroloji Derneği yayın organı olan Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi yılda üç kez olmak üzere (Ocak, Mayıs, Eylül) dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

Nefroloji, diyaliz, transplantasyon ve hipertansiyon alanındaki klinik ve deneysel araştırmalar, olgu sunumları ve literatür derlemeleri, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olmak şartıyla kabul edilir.

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Bu dergi, Web of Science Emerging Sources Citation Index (www.thomsonreuters.com), Index Copernicus (www.indexcopernicus.com), TÜBİTAK/ULAKBİM Tıp Veri Tabanı (Türk Tıp Dizini) (www.ulakbim.gov.tr), Türkiye Atıf Dizini (www.atifdizini.com), Türk Medline ve Ulusal Atıf İndeksi (www.turkmedline.net), SCOPUS (www.scopus.com) ve Scopemed (www.scopemed.org), DOAJ (Directory of Open Access Journals) (www.doaj.org), ARAŞTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi (www.arastirmax.com), Free Medical Journals (www.freemedicaljournals.com) ve EBSCO-HOST (www.ebscohost.com) tarafından indekslenmektedir.

Yazışma Adresi:
Türk Nefroloji Derneği Genel Merkezi
Şakayık Sokak Polat Apt. No: 79/1 80220-1 Nişantaşı, İstanbul, Türkiye
Tel: (+90 212) 219 48 82 • Faks: (+90 212) 219 48 83
Reklam ve Yayımcılık Hizmetleri:
Sevda Çatalbaş
Buluş Tasarım ve Matbaacılık
Bahriye Üçok Caddesi No: 9/1
Beşevler, 06500, Ankara, Türkiye
Tel : +90 (312) 223 55 44; +90 (312) 222 44 06
Faks: +90 (312) 222 44 07
E-posta : sevda@bulustasarim.com.tr

 

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.