Yazar İndeksi
1999, Cilt 8, Sayı 2

YazarlarSayfa numaraları
Altun GD 74
Ark E 65
Atasoyu EM 91
Aysuna N 65
Bakkaloğlu SA 69
Berberoğlu M 69
Bozfakıoğlu S 65
Çabuk N 56
Çiftçi Ş 74
Dilek K 83
Duman N 46
Ecder T 65
Ekim M 69
Erkılıç A 79
Erkoç R 65
Evrenkaya T 91
Güllülü M 83
Isıtan F 79
Kandemir EG 91
Karabulut Y 83
Kavukçu S 56, 87
Köse K 69
Nadir I 46
Öcal G 69
Öztürk A 91
Selçuk NY 51
Soylu A 56, 87
Süleymanlar İ 79
ŞebnemYilmaz Ş 87
Şen S 74
Tülbek MY 91
Tümer N 69
Türk S 65
Türkmen A 65
Türkmen M 56, 87
Üstün H 79
Yavuz M 83
Yıldız A 65
Yörükoğlu K 87
Yurtkuran M 83

 

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.