Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1995, Cilt 4, Sayı 2
Araştırma
  DİYABETİK HASTALARDA TRANSPLANTASYON
Dr.S.Tevfik ECDER, Dr.Mehmet Şükrü SEVER

DİABETİK RAT MODELİNDE KISA SÜRELİ DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN TEDAVİSİNİN RENAL ETKİLERİ
Dr. Dilek Gogas, Dr. Yasemin Budak, Dr. Önder Ersöz, Dr. Çetin Özener, Dr. Oğuzhan Deyneli, Dr. Kaya Emerk, Dr. Emel Akoğlu

ÇOCUKLUK ÇAĞI İDİOPATİK NEFROTİK SENDROMLARINDA RELAPSLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Ayşe Öner, Dr. Gülay Demircin, Dr. Mehmet Bülbül

RENAL OSTEODİSTROFİ ÜZERİNE FOSFOR BAĞLAYICILAR VE KALSİTRİOLÜN ETKİSİ
Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Mustafa Güllülü, Dr. Kamil Dilek, Dr. Mustafa Yurtkuran

HEMODİALİZ HASTALARINDA YÜKSEK DOZ 1.25 (OH)2 KOLEKALSİFEROL UYGULAMASI VE KULLANILAN DEĞİŞİK MEMBRANLARIN SERUM PARATİROİD HORMON (PTH) DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Mediha Boran, Dr. Erdal Doruk, Dr. Faruk Gönenç, Dr. Selahattin Çetin

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DEĞİŞİK İKİ DOZ REKOMBİNANT HEPATİT B AŞISI UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. A. Koşar, M. Yeksan, Dr. M. Dalmaz, M. Koşar

KRONİK HEMODİYALİZ PROGRAMINDAKİ ERKEK HASTALARDA BROMOKRİPTİN TEDAVİSİNİN GONADAL FONKSİYONLAR VE PROLAKTİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Dr.Musa BALİ, Dr.Şükrü SİNDEL, Dr.Turgay ARINSOY, Dr.Enver HASANOĞLU

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE
Dr. Cihangir Erem, Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Halil Kavgacı, Dr. Ziya Mocan, Dr. Münir Telatar

RENAL ALLOGREFT ALICILARINDA HİPERLİPİDEMİNİN GEMFİBROZİLLE SAĞALTIMI
Dr. Ercan Ok, Dr. Mete Alev, Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Mahmut Töbü, Dr. Yaman Tokat, Dr. Fehmi Akçiçek, Dr. Gürhun Atabay, Dr. Ali Başçı

HEMODİALİZ HASTALARINDA TRANSPLANT ÖNCESİ VE SONRASI SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. M. Boran, Dr. T. Kural, Dr. Ş. Koramaz, Dr. S. Çetin, Dr. S. Göksel

Olgu Sunumu
RENAL TRANSPLANT OLGUSUNDA NOCARDIA ENFEKSİYONU
Dr.Ahmet ÇOKER, Dr.Ercan OK, Dr.Eray KARA, Dr.Ayşın ZEYTİNOĞLU, Dr.Yaman TOKAT, Dr.Cüneyt HOŞCOŞKUN, Dr.Hasan KAPLAN, Dr.Özdenıir YARARBAŞ

HIZLI SEYİRLİ, KRESENTİK IgA NEFROPATİLİ BİR OLGU
Dr. Mahmut Yavuz, Dr.Keriman Tınaztepe, Dr.Mustafa Güllülü, Dr.Alpaslan Ersoy, Dr.Kamil Dilek, Dr.Mustafa Yurtkuran

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.