Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1996, Cilt 5, Sayı 1
Araştırma
  BETA- 2 MICROGLOBULIN VE AMILOIDOSIS
Dr. Emel Akoğlu

DENEYSEL SICAK RENAL İSKEMİ VE REPERFÜZYONDA LİPİD PEROKSİDASYONU VE ALPHA-TOCOPHEROL TEDAVİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. N. Yılmaz Selçuk, Dr. Birkan Yakan, Dr. Ayla San, Dr. Mahmut Başoğlu, Dr. Zeki Tonbul, Dr. Ahmet Kıziltunç, Dr. Cemal Gündoğdu

KOMPANSE KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM LİPOPROTEİN (a) DÜZEYİ
Dr. Gülsen Yakupoğlu, Dr. Gültekin Süleymanlar, Dr. Tomris Özmen, Dr. Muzaffer Sapan, Dr. Fevzi F. Ersoy

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTİS E VİRÜS SEROPREVALANSI
Dr. Kuddusi Cengiz, Dr. Esin Özyilkan, Dr. Arif MansurCoşar Dr. Murat Günaydın, Dr. Gülseren Kesim, Dr. Mehmet Kundak

HEMODİALİZ OLGULARINDA DİSPEPSİ ve HELICOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONUNUN ÖNEMİ
Dr. Reha Arthan, Dr. Sema Akman, Dr. Gülsün G Yılmaz, Dr. Tekinalp Gelen, Dr. Ayfer Gür Güven

DİALİZ YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ ÜRE REBOUND ETKİSİ
Dr. Mehmet T. Hacıhasanoğlu, Dr. Fatma Karakullukçu

RENAL TRANSPLANTASYON SONRASINDA OLGULARIN RENAL TUBULER ASİDOZ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Dr. A. Özdemir, Dr. I. Yegenağa, Bakioglu, Dr. D. Güzey, Dr. F. Türken, Dr. İ. Titiz, Dr. B. Güven, Dr. Z. Bicik, Dr. P. Seymen, Dr. M. Aydın, Dr. Y. Özel

HEMODİALİZ HASTALARINDA DÜZENLİ DÜŞÜK DOZ HUMAN ALBUMİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Hakan Yurteri, Dr. İ. Oktay, Dr. Ü. Sulayan, Dr.E. Ermutlu

SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PERİTONİT SIKLIĞI: Y-ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Taner Çamsan, Dr. Ali Çelik, Dr. Aykut Sifil, Dr. Caner Çavdar

Olgu Sunumu
SÜREKLİ AYAKTA PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ SIRASINDA GÖRÜLEN BİR AKUT PANKREATİT OLGUSU
Dr. Ali Çelik, Dr. Taner Çamsan, Dr. Şinasi Salman, Dr. Dinç Özaksoy, Dr. Aykut Sifîl, Dr. Caner Çavdar

İKİ HEMODİYALİZ HASTASINDA KARDİAK TAMPONAD İLE SEYREDEN PÜRULAN PERİKARDİT
Dr. Mustafa Cirit, Dr. Mehmet Özkahya, Dr. Evren Özdemir, Dr. Ali Başçı, Dr. Gürhun Atabay

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.