Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2010, Cilt 19, Sayı 1
Editörden
  Türk Nefroloji Derneği ve Dünya Böbrek Günü
Kamil SERDENGEÇTI

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 01-02. 10.5262/tndt.2010.1001.15

Araştırma
Low Levels of 1.25-Dihydroxy Vitamin D is associated with All-cause Mortality in Prevalent Hemodialysis Patients
Devrim BOZKURT, Fatih KIRCELLİ, Gülay AŞÇI, Soner DUMAN, Hamad DHEIR, Ayşegül AKGÜN, Hüseyin TÖZ, Mehmet ÖZKAHYA, Fehmi AKÇİÇEK, Ercan OK

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 11-16. 10.5262/tndt.2010.1001.01

KBY'li Hastalarda, Farklı Hipertansif Tedavi Yöntemlerinin Endotelyal Fonksiyonlara Olan Etkisinin Biyokimyasal Parametrelerle İncelenmesi
Servin YEŞIL GUNAL, Bilal ÜSTÜNDAĞ, Ali İhsan GÜNAL

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 17-22. 10.5262/tndt.2010.1001.02

İki Farklı Periton Diyaliz Kateter Yerleştirme Tekniğinin Erken Dönem Komplikasyonlarının Karşılaştırılması
Yener KOÇ, Abdulkadir ÜNSAL, Gürkan YETKİN, Mürvet YILMAZ, Taner BAŞTÜRK, Mehmet ULUDAĞ, Mehmet YILDIRIM, Tamer SAKACI, Elbis AHBAP

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 23-28. 10.5262/tndt.2010.1001.03

L-Karnitin Tedavisi Hemodiyaliz Hastalarında Rutin Olarak Kullanılmalı mı?
Yener KOÇ, Abdulkadir ÜNSAL, Tamer SAKACI, Taner BAŞTÜRK, Mürvet YILMAZ, Elbis AHBAP, Nezaket EREN, Şebnem CİĞERLİ

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 29-34. 10.5262/tndt.2010.1001.04

Diyabetik ve Nondiyabetik Orta Derecede Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Renal Osteodistrofi Parametrelerinin Karşılaştırılması
Ömür CENGİZ, Mustafa KELEŞ, Ramazan ÇETİNKAYA, Fatih AKÇAY

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 35-39. 10.5262/tndt.2010.1001.05

Hemodiyaliz Hastalarında HCV Enfeksiyonunun Serum Lipid Profili Üzerine Etkileri
İdris ŞAHİN, Lokman EMİNBEYLİ, Hüseyin Avni ŞAHİN, İsmet KABA

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 40-45. 10.5262/tndt.2010.1001.06

Hemodiyaliz Hastalarında Damar Giriş Yolu Olarak Kateter Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
Zeki AYDIN, Savaş ÖZTÜRK, Meltem GÜRSU, Sami UZUN, Serhat KARADAĞ, Filiz TAYFUR, Tevfik ÇOBAN, Rümeyza KAZANCIOĞLU

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 46-51. 10.5262/tndt.2010.1001.07

Olgu Sunumu
Arterial Mycotic Aneurysm Rupture of Two Kidney Cadaveric Renal Transplantation Recipients Secondary to Enterococci and Candida
Devrim BOZKURT, Bilgin ARDA, Sait ŞEN, Mircelal KAZİMİ, Cüneyt HOŞCOŞKUN, Hüseyin TÖZ

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 52-54. 10.5262/tndt.2010.1001.08

Heparin-induced Thrombocytopenia As A Cause of Deep Venous Thrombosis: Effectiveness of Fondaparinux in Dialysis Patients
Hülya TAŞKAPAN, Doğu KARAHAN, İrfan KUKU, Sait KOÇ

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 55-58. 10.5262/tndt.2010.1001.09

Bir Periton Diyalizi Hastasında Sefoperazon-sulbaktam Kullanımına Bağlı Gelişen Koagülopati
Havva CILAN, Aydın ÜNAL, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, Ramazan COŞKUN, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK, Cengiz UTAŞ

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 59-61. 10.5262/tndt.2010.1001.10

Böbrek Transplantasyonu Sonrası Erken Dönemde Siklosporin İlişkili Trombotik Mikroanjiyopati Gelişen Olgunun Takrolimus ve Plazma Değişimi ile Tedavisi
Aysun AYBAL, Fazıl Tuncay AKİ, Tolga YILDIRIM, Mustafa ARICI, Yunus ERDEM, Ünal YASAVUL, Çetin TURGAN

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 62-64. 10.5262/tndt.2010.1001.11

Böbrek Nakilli Bir Hastada Üreter Stent Enkrüstasyonun Mini Perkütan Nefrolitotomi ile Tedavisi
Fazıl Tuncay AKI, Artan KONİ, Cenk Yücel BİLEN, Kubilay İNCİ, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 65-68. 10.5262/tndt.2010.1001.12

An Insidious Disaster Composed of Sinusitis, Myocarditis, Lung Mass And Rapidly Progressive Glomerulonephritis: Wegener Granulomatosis
Devrim BOZKURT, Figen YARGUCU, Naim CEYLAN, Banu SARSIK

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 69-72. 10.5262/tndt.2010.1001.13

(A)typical (Extra) Pulmonary Tuberculosis in Kidney Patients
Devrim BOZKURT, Selen BAYRAKTAROĞLU, Mehmet ARGIN, Hamad DHEIR, Bilgi ARDA, Ayşegül AKGÜN, Hüseyin TÖZ

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 73-76. 10.5262/tndt.2010.1001.14

Derleme
  Diabetic Kidney Disease: Act Now or Pay Later
Robert C ATKINS, Paul ZIMMET

DOI Turk Neph Dial Transpl 19;1, 03-06. 10.5262/tndt.2010.1001.16

  Diyabetik Böbrek Hastalığı: Şimdi Harekete Geçin Yoksa Sonra Cezasını Ödeyin
Robert C ATKINS, Paul ZIMMET

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.