Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1996, Cilt 5, Sayı 2
Araştırma
HEMODİALİZ VE ADPD TEDAVİSİ ALTINDAKİ HASTALARDA RENAL OSTEODİSTROFİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
U.A.Şanh, G. Başdemir, C. Turan, Z. Balkan, S. Çetinkaya, E. Ok, F. Akçiçek, A. Başçı

EVALUATION OF THE LOWER URINARY TRACT IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE
Mehmet Baykara MD, Erdal Kukul MD, Erol Güntekin MD, Ahmet Danışman MD, Gültekin Süleymanlar MD, Metin Sevük MD

SON DÖNEM BÖBREK HASTALIĞINDA HİPERVOLEMİNİN KLİNİK ÖNEMİ
Ercan Ok, Şahin Aydın, Fulden Pamukçuoğlu, Mehmet Özkahya, Semra Elmacı, Abdülkadir Unsal, Fehmi Akçiçek

HEMODİYALİZDEKİ SON DÖNEM BÖBREK HASTALARINDA ERİTROPOİETİN TEDAVİSİNİN KAN LİPİD VE LİPOPROTEİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
Dr.Kuddusi Cengiz, Dr.Gülseren Kesim, Dr.Mehmet Kundak, Dr.Bahattin Adam

HEMODİYALİZ HASTALARINDA Kt/Vüre DEĞERLERİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ş. Ertürk, G. Nergisoğlu, K. Ateş, N. Duman, B. Erbay, O. Karatan, E. Ertuğ

MEMBRANOPROLİFERATİFGLOMERÜLONEFRİTİ VE MİNİMAL LEZYON HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA TİROİD FONKSİYONLARI
Dr.Aytiil Noyan, Dr. Ali Anarat, Dr. Selman Yıldırım, Rüksan Anarat

SKLERODERMA'NIN EŞLİK ETTİĞİ DERMATOMİYOZİT'TE NORMOTANSİF RENAL KRİZ
Dr. T. Rıfkı EVRENKAYA, Dr.A.Kemal GÜRBÜZ, Dr.Alp GÜNAY, Dr.Mehmet DANACI, Dr.M.Yaşar TÜLBEK, Dr.Levent MERİÇ

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.