Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1996, Cilt 5, Sayı 3
Araştırma
  GLOMERULONEFRİTLERDE T HÜCRELERİNİN, SİTOKİNLERİN VE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN ROLÜ
Dr.Emel Akoğlu

  POSTTRANSPLANT HEMATOLOJİK KOMPLIKASYONLAR
Hüseyin Töz, Ercan Ok, Ali Başçı

HEMODİALİZ OLGULARINDA DİSPEPSİ VE HELICOBACTER ENFEKSİYONUNUN ÖNEMİ
Reha Arthan, Sema Akman, Gülsün G. Yılmaz, Tekinalp Gelen, Ayfer Gür Güven

HAFİF HİPOTERMİ İLE YAPILAN AŞAMALI PERFÜZYONUN RENAL ALLOGRAFTTA İSKEMİK REPERFÜZYON HASARLARIN ÖNLENMESİNDE ROLÜ
Dr. Akif Memmedoğlu, Dr. Caner Arslan, Dr. Kamran Kazımoğlu, Dr. Ismail Seçkin, Dr. Gönül Sultuybek, Dr. Muzaffer Sarıyar

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA KRİYOGLOBÜLİNEMİ PREVALANSI VE HCV İNFEKSİYONU İLE İLİŞKİSİ
S. Kırış, H. Direşkendi, Ç. Özener, E. Akoğlu

ÖSTROJEN EKSİKLİĞİ : UREMİK KEMİK HASTALIĞINDA ETKİLİ Mİ?
Kuddusi Cengiz

PERİTONEAL DENGELENME TESTİ İKİ SAATE KISALTILABİLİR Mİ?
Şehsuvar ERTÜRK, Kenan ATEŞ, Gökhan NERGİSOĞLU, Arzu ŞEN, Kenan KEV EN, Oktay KARATAN, Neval DUMAN, Bülent ERBAY, A. Ergün ERTUĞ

RENAL PREZERVASYONDA WISCONSIN ÜNİVERSİTESİ SOLÜSYONUNUN İSKEMİK REPERFÜZYON HASARLAR ÜZERİNE ETKİSİ
A. B. Memmedoğlu, M. Bağışgil, E. İnce, G. Sultuybek, İ. Seçkin, M. Sarıyar

RENAL TRANSPLANTASYONLU BİR HASTADA KORONER BYPASS OPERASYONU
Dr. Tevfik Tezcaner, Dr. Cem Yorgancioğlu, Dr. Oğuz Moldibi, Dr. Zeki Çatav, Doç. Dr. I. Yaman Zorlutuna

KARDİYAK HEMOLİTİK ANEMİ İLE BİRLİKTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ: OLGU SUNUSU
Dr.Ahmet Öztürk, Dr.T.Rıfkı Evrenkaya, Dr.Muzaffer Sezer, Dr.B.Sıtkı Cebeci, Dr.Necdet Üskent, Dr.M.Yaşar Tülbek, Dr.Ali Özcan

  RESİRKULASYON
Dr. Serhan Kırış, Dr. Nimet Şahin

SALMONELLA ENFEKSİYONUNUN HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETYOLOJİSİNDEKİ ROLÜ
Özlem Erdoğan, Ayşe Öner, Mehmet Bülbül, Gülay Demircin, Feride Duru

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.