Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1997, Cilt 6, Sayı 1-2
Araştırma
  BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASINDA KARACİĞER KOMPLİKASYONLARI
Dr. S. Fatih Beşışık

  BÖBREK HASTALARINDA BAGIŞIKLAMA
Dr. Sevgi Mir

  KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA CERRAHİ
Dr. Okan Giilbahar, Dr. Mehmet Özkaya, Dr. Mustafa Cirit, Dr. Fehmi Akçiçek

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA L-KARNITIN' İN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ: 6 AYLIK TEDAVİ SONUÇLARI
Dr. Ender Semiz, Dr. M Tuğrul Sezer, Dr. Gültekin Süleymanlar, Dr. Halim Yılmaz, Dr. Gülsen Yakupoğlu, Dr. F. Fevzi Ersoy, Dr. Necmi Değer

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA DİYALİZ TEDAVİSİ VE REKOMBİNANT HUMAN ERİTROPOİETİNİN LÖKOSİT KEMOTAKSİSİ VE SPONTAN MİGRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. M. Tuğrul Sezer, Dr. Feridun Çiftçi, Dr. F. Fevzi Ersoy, Dr. Olcay Yeğin, Dr. Gültekin Süle\ manlar, Dr. Gülsen Yakupoğlu

MİNİMAL LEZYON HASTALIĞINDA ENFEKSİYONLARIN VE STEROİD TEDAVİSİNİN IG G ALT GRUPLARI İLE İLİŞKİSİ
Dr. Türkan Patıroğlu, Dr. Ayşe Melikoğlu, Dr. Ruhan Düşünsel

532 BÖBREK BİYOPSİSİNDE KRESENTİK GLOMERULONEFRİT SIKLIĞI VE KLİNİK SEYRİ
Dr. Ercan Ok, Dr. Hüseyin Töz, Dr. Sait Şen, Dr. Güray Saydam, Dr. Mehmet Özkahya, Dr. Mahmut Töbü, Dr. Bülent Karabulut, Dr. Gürhun Atabay

HİPERTANSİF DİYALİZ HASTALARINDA KAPTOPRİL TESTİ
Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Ercan Ok, Dr. Mehmet Özkahya, Dr. Soner Duman, Dr. Abdülkadir Unsal, Dr. Fehmi Akçiçek

ÇOCUKLARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİNDE BİR YILLIK DENEYİM
Dr. Nejat Aksu, Dr. Hakan Erdoğan, Hemş. Sevginar Şentürk, Dr. Savaş Kansoy

1992-1996 YILLARI ARASINDA CAPD TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. I. Yeğenağa-Bakioğlu, Dr. T.Keskin, Dr. B.Giiven, Dr. P.Seymen, Dr. Y.Özel

POSTTRANSPLANT PROTEİNURİNİN PROGNOSTİK ONEMİ
Dr. Alaattin Yıldız, Dr. M. Şükrü Sever, Dr. Reha Erkoç, Dr. Aydın Türkmen, Dr. S. Tevfîk Ecder, Dr. Süleyman Türk, Dr. Işın Kılıçarslan, Dr. Ergin Ark

BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU
Dr. Alaattin Yıldız, Dr. M. Şükrü Sever, Dr. Aydın Türkmen, Dr. S. Tevfık Ecder, Dr. Fatih Beşışık, Dr. Levent Tabak, Dr. Turhan Ece, Dr. Işın Kılıçarslan, Dr. Ergin Ark

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISINDA DALDIRMA YÖNTEMLERİ (COUNTER ye ÇIPLAK GÖZ) İLE MİKROSKOBİK İNCELEMENİN ÖNEMİ
Dr. Nejat Aksu, Dr. Sabri Dinçer, Dr. Hakan Erdoğan, Dr. Güldane Koturoğlu, Dr. Ramazan Çukan, Dr. Güzide Aksu, Dr. M. Coşkun Dorak, Dr. Savaş Kansoy

RENAL OSTEODISTROFI TEDAVİSİNDE VİTAMİN D ANALOGLARININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Z. Bicik, Dr. F. Türkmen, Dr. I. Yeğenağa, Dr. P. Seymen, Dr. Y. Özel

DIABETES MELLITUSLU HASTALARDA HIPORENINEMIK HIPOALDOSTERONIZM (HRHA) SIKLIĞI
Dr. Zeki Tonbul, Dr. Yılmaz Selçuk, Dr. Ayla San, Dr. Hasan Kaya, Dr. Ramazan Çetinkaya

ALÜMİNYUM TOKSİSİTESİNİN KALİTE KONTROL AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Erten Onur

İDİOPATİK NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA PNÖMOKOK AŞISININ ENFEKSİYON VE RÖLAPSLARA ETKİSİ
Dr. Gülay Demircin, Dr.Ayşe Öner, Dr.Mehmet Bülbül, Dr.Ozlem Erdoğan

Olgu Sunumu
DISSEKAN AORT ANEVRİZMASINA BAĞLI AKUT RENAL YETMEZLİK
Dr. F. Türkmen, Dr. P. Seymen, Dr. Z. Bicik, Dr. G. Kılıçoğlu Uygur, Dr. A. Özdemir

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA TAKAYASU ARTERİTİ VE RENAL OTOTRANSPLANTASYON
Dr. Ayşe Öner, Dr. Mehmet Haberal, Dr. Gülay Demircin, Dr. Ferhun Balkana, Dr. Hikmet Bayhan, Dr. Nurhayat Ecin, Dr. Mehmet Bülbül, Dr. Saygın Çuhadaroğlu

BİR SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTASINDA ASPERGILLUS NIGER PERİTONİTİ
Dr. M. Bülbül, Dr. G. Demircin, Dr. Ayşe Oner, Dr. Özlem Erdoğan

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.