Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1997, Cilt 6, Sayı 3-4
Araştırma
REAKTİF OKSİJEN PARTİKÜLLERİ VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA
Dr. Caner ÇAVDAR, Dr. Aykut SİFİL, Dr. Taner ÇAMSARI

HASTALIKLARIN PATOGENEZ VE TEDAVİSİNDE REAKTİF OKSİJEN PARTİKÜLLERİ VE ANTİOKSİDANLAR
Dr. Caner ÇAVDAR, Dr. Aykut SİFİL, Dr. Taner ÇAMSARI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA
Dr. Caner ÇAVDAR, Dr. Aykut SİFİL, Dr. Taner ÇAMSARI

DENEYSEL DİYABET MODELİNDE NEFROPATİNİN ERKEN DÖNEMİNDE SPESİFİK ANJİOTENSİNII RESEPTÖR ANTAGONİSTİ LOSARTANIN ETKİLERİ
Halil Önder ERSÖZ, Dilek GOGAS, Yasemin BUDAK, Sema AKALIN

YENİ RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA SANDIMMUN NEORAL'IN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
Dr. Abdülkadir Unsal, Dr. Aydın Türkmen, Dr. Mustafa Yurtkuran, Dr Ercan Ok, Dr. Uluğ Eldegez, Dr. Kamil Dilek, Dr. Ali Başçı, Dr. Ali Emin Aydın, Dr. Mehmet Şükrü Sever, Dr. Alpaslan Ersoy, Dr. Yaman Tokat

FEBRİL PNÖMONİK SENDROM DÜŞÜNÜLEN RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA BRONKO ALVEOLAR LAVAJ BULGULARI
Dr. Sibel Ersan, Dr. Funda Türkmen, Dr. İdris Şahin, Dr.Mustafa Aydın, Dr. M.İzzet Titiz, Dr.Yıldız Özel

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMİN DÜZEYLERİ ILE YAŞAM SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dr. S. (Çınar) Menteş, Dr. İ.Çetin Özener, Dr. Emel Akoğlu

DİYALİZ HASTALARININ BİLGİLENDİRİLME GEREKSİNİMLERİ
Dr.Gülören Ünlüoğlu, Dr.Aykut Özden, Dr.Elmas İnce

EGE BÖLGESİNDE HANTAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ NEFROPATİ RİSKİ NEDİR?
Dr. Salih Kavukçu, Dr. Mehmet Türkmen, Dr. Şinasi Salman, Dr. Alper Soylu, Dr. Taner Çamsan

ESANSİYEL HİPERTANSİF HASTALARDA İDRAR GLİKOZAMİNOGLİKAN ATILIMI
Dr. Dilek Gogas, Dr. Önder Ersöz, Dr. Yasemin Budak, Dr. Çetin Özener, Dr. Sema Akalın, Emel Akoğlu

ÇOCUKLARDA A-V FİSTÜLÜN HEMODİNAMİK ETKİLERİ
Dr. Nermin Betin, Dr. Sevgi Mir, Dr. Alphan Cura, Dr. Caner Kabasakal, Dr. Cüneyt Hoşcoşkun

KONDUKTİVİTE, RUTİN İDRAR ANALİZİNDE BİR PARAMETRE OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
Dr.Salih Kavukçu, Dr.Mehmet Türkmen, Dr.Alper Soylu, Dr.Filiz Kuralay

ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA İLK TEDAVİ SEÇENEĞİ NE OLMALIDIR?
Dr. Sevgi Mir, Dr. Osman Dönmez, Dr. Caner Kabasakal, Dr. Ferah Sönmez, Dr. Alphan Cura

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ ÇOCUKLARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZ (SAPD) UYGULAMASI
Dr. Fatoş Yalçınkaya, Dr. Necmiye Turner, Dr. Ayla Giinlemez, Dr. Mesiha Ekim, Dr. Nuray Özkaya, Dr. Murat Çakmak, Dr. Sevcan Bakkaloğlu

HEMODİALİZ HASTALARINDA KARPAL TÜNEL VE PALMAR RADİOKARPAL LIGAMENT KALINLIĞININ HEMODİALİZ SÜRESİ İLE KORELASYONU (ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRME)
A.Erden, M.Boran, E. Alimoğlu, M. Ateşçi, T. Ölçer, S. Çetin

ALÜMİNYUM TOKSİSİTESİNİN KALİTE KONTROL AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Erten Onur

Olgu Sunumu
ASİTLİ HEMODİALİZ HASTALARINDA TÜBERKÜLOZ PERİTONİT UNUTULMAMALI
Dr.Mediha Boran, Dr.Selahattin Çetin

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.