Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1998, Cilt 7, Sayı 1
Araştırma
  RENAL HASTALIKLARDA ANTİNÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKORLAR
Nuray Özkaya, Necmiye Tumer, Fatoş Yalçınkaya, Mesiha Ekim

MİNİMAL LEZYON NEFROTİK SENDROMDA APOLİPOPROTEİN DEĞİŞİKLİKLERİ
Hilal Mocan, Ayşe Aksoy, Alişan Yıldıran

DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT C İNFEKSİYONU OLUŞUMUNDA DOKU ANTİJENLERİNİN ROLÜ
İ. Süleymanlar, T. Sezer, M. Sarıkaya, M. Tuncer, F.F. Ersoy, F. Isıtan, O. Yeğin, M Gültekin, G. Yakupoğlu, G. Süleymanlar

BİR HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE HCV INFEKSIYONU INSID ANSINA ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARIN İZOLASYONUNUN ETKİLERİ
Ersin Akarsu, H.Zeki Tonbul, N.Yılmaz Selçuk, Ramazan Çetinkaya, Ayla San

KRONİK HCV İNFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA ANTİ-HCV IgM'İN VİREMİ (HCV-RNA) İLE İLİŞKİSİ
H.Zeki Tonbul, Yılmaz Selçuk, Mehmet Taşyaran, Ayla San, İlyas Çapoğlu, Ramazan Çetinkaya

KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA HEPATİT C VİRÜS ANTİKOR (ANTİ-HCV AB) SEROKONVERSİYONUNUN UZUN SÜRELİ İZLENMESİ
Kamil Dilek, Yüksel Karakoç, Saniye Dilek, Mustafa Güllülü, Mahmut Yavuz, Reşit Mistik, Mustafa Yurtkuran

İDYOPATİK MEMBRANOZ NEFROPATİ TEDAVİSİNDE PREDNİZOLON VE SİKLOFOSFAMİD KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİ
Deniz Aylı, Kenan Ateş, Oktay Karatan, Neval Duman, Bülent Erbay, Ergun Ertuğ, Başol Canbakan, Fahri Mandıroğlu

ÇOCUKLARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ VE ENFEKSİYON
Fatoş Yalçınkaya, Necmiye Tümer, Ayla Günlemez, Mesiha Ekim, Nuray Özkaya, Murat Çakmak, Sevcan Bakkaloğlu

BÖBREK TRANSPLANTASYONU İÇİN DONÖR HAVUZUNUN GENİŞLETİLMESİNDE BİR KAVRAM: NON - HEART BEATING DONOR BİR YILLIK RETROSPEKTİF İNCELEME
Ersin Ateş, Serdar Erkasap, Enver İhtiyar, Sezgin Yılmaz, Haluk Kiper

POSTTRANSPLANT SITOMEGALOVIRUS HASTALIĞI
Aydın Türkmen, Alaattin Yıldız, Tevfik Ecder, A.Emin Aydın, Reha Erkoç, Süleyman Türk, Şükrü Palanduz, Uluğ Eldegez, M. Şükrü Sever

  POSTTRANSPLANT LENFOPROLIFERATIF HASTALIK
Gülay Demircin, Ayşe Öner

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.