Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1998, Cilt 7, Sayı 2
Araştırma
  KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ANEMİ VE ERİTROPOETİN KULLANIMI
Sevcan Bakkaloğlu, Necmiye Tumer, Mesiha Ekim, Fatoş Yalçınkaya

  KAPTOPRILLI RENAL SINTIGRAFI
Eser Lay Ergün, Ömer Uğur, Celalettin Usalan

POSTTRANSPLANT DÖNEMDE EVLİLİK, HAMİLELİK VE FERTİLİZASYON
Seyit Mehmet Kayacan, Mehmet Şükrü Sever, Aydın Türkmen, Ahmet Vedat Çelik, Alaattin Yıldız, S.Tevfik Ecder, Hayri Ermiş

BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA CYCLOSPORİN-A DÜZEYLERİNİN İKİ DEĞİŞİK METOD İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Gülay Sönmez, Hayriye Şentürk, Mahmut Carin

HEMODİYALİZ HASTALARINDA TÜBERKÜLOZ SIKLIĞI
Hasan Kaya, H. Zeki Tonbul, Yılmaz Selçuk, Dilek İka, Ramazan Çetinkaya, Ersin Akarsu

PROGRAMLI HEMODİYALİZ HASTALARINDA REKOMBİNANT İNSAN ERİTROPOİETİNİNİN TAM KAN VİSKOZİTESİNE ETKİSİ VE HİPERTANSİYONLA İLİŞKİSİ
S. Ersan, F. Türkmen, Y. Özel

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İLE BU ÜNİTELERDE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B, C, D ve E SEROLOJİK GÖSTERGELERİ
Ayşe BALAT, Bengül DURMAZ, Mehmet TURGUT, Barış OTLU, Süleyman BÜYÜKBERBER, Haluk ŞAVLI, Mustafa ESENTÜRK, Saim YOLOĞLU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA İŞİTME KAYBI VE ANTİOKSİDANLAR
Enver Altaş, Ramazan Çetinkaya, Ahmet Kızıltunç, H. Zeki Tonbul, Harun Üçüncü, İlyas Çapoğlu

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.