Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1992, Cilt 1, Sayı 1
Araştırma
RECOMBİNANT HUMAN ERİTROPOİETİN TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN HİPERTANSİYONDA RENİN - ANGİOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİNİN ROLÜ
T. Arınsoy, N. Arık, C. Sungur, Ü. Yasavul, Ç. Turgan, Ş. Çağlar

BÖBREKLERİN HİPOTERMİK ORTAMDA UZUN SÜRELİ KORUNMASINA BAĞLI MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
A. Yalın, E. Gürsoy

TRABZON İL MERKEZİ İLKOKUL ÇOCUKLARINDA PROTEİNÜRİ HEMATÜRİ VE HİPERTANSİYON PREVALANSI
H. Mocan, A. Ökten, Y. Gedik, E. Erduran, P. Akyazıcı

BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA AMİNO ASİD SOLÜSYONU KULLANIMINA BAĞLI HİPERAMONYEMİK ENSEFALOPATİ
T. Akpolat, N. Arık, İ. Ertenli, T. Arınsoy, C. Sungur, Ü. Yasavul, Ç. Turgan, Ş. Çağlar

BÖBREK BOYLARININ YAŞ BOY AĞIRLIK VE KEMİK MATÜRASYONU İLE İLİŞKİSİ
H. Mocan, A. Ökten, H. Gümele, M. Akyazıcı

HİPOKALEMİK KUADRİPLEJİ, NEFROJENİK DİABETES İNSİPİDUS VE HİPERNATREMİ İLE KOMPLİKE BİR DİSTAL RENAL TUBULER ASİDOZ OLGUSU
F.F. Ersoy, G. Süleymanlar, Ü. Karayalçın, İ. Süleymanlar, G. Yakupoğlu

RENAL TRANSPLANTASYONDA ÜÇLÜ TEDAVİ (SİKLOSPORİN, AZATHİOPRİN, PREDNİSOLON) VE SONUÇLARIMIZ
R. Ataman, K. Önen, M. Sarıyar, M. Ayaz, S. Dalmak, U. Ülkü, E. Erek, K. Serdengeçti, E. Göksoy, H. Taşçı, H. Kalafat

1988-1991 YILLARI ARASINDA HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ NEFROLOJİ SERVİSİNDE UYGULANAN BÖBREK BİYOPSİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOFLORESANS BULGULARININ KLİNİK VE LABORATUARLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
I. Yeğenağa Bakioğlu, F . Türkmen, N. Karadayı, Ü. İnce, Y. Özel, E. Peşterelli, A. Özdemir

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ KADAVRA BÖBREK HAVUZU -711 OLGUNUN DEMOGRAFİK ANALİZİ
M. Ş. Sever, M. Carin, U. Eldegez, S. Bozfakıoğlu, N. Aysuna, S. T. Ecder, M. Ünlübozkurt, R. Ataman, F. Karakullukçu, N. Sarsmaz, A. Özgözükara, A. Telaferli, K. Önen, N. Koçak

  JAPONYA'DA HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONUN BUGÜNKÜ DURUMU
A. San

Olgu Sunumu
PSORİATİKARTRİTE SEKONDER RENAL AMİLOİDOZİS OLGU SUNUMU
A. S. Fak, E. Akoğlu, Ç. Özener, R. Lawrence

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.