Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1998, Cilt 7, Sayı 3
Araştırma
  KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE BÜYÜME HORMONU-İNSULİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ (IGF) AKSI
Şükran Darcan, Sevgi Mir

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA ERİTROPOİETİN VE DEMİR TEDAVİSİ: İZMİR İLİ KONSENSÜS RAPORU

  KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ VE LEPTİN
Ayhan Doğukan, Cengiz Utaş

HEMODİYALİZ HASTALARINDA PLAZMA TOTAL HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ
Fatih Bulucu, Abdülgaffar Vural, Zeki Yeşilova, Çağatay Öktenli, Halil Yaman, M. Kemal Erbil, Fikri Kocabalkan

HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN YETİYİTİMİ, DEPRESYON VE ANKSİYETE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
Nurdan Erengin, Nilgün Keçecioğlu, Mükerrem Güven, Metin Sarikaya, Murat Tuncer, Sadife Özcan, Gültekin Süleymanlar, Fevzi Ersoy, Gülşen Yakupoğlu

E.COLİ'NİN NEDEN OLDUĞU ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞINDA DEĞİŞİKLİKLER
Mesiha Ekim, Zarife Kuloğlu, Derya Aysev, Şükrü Cin

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSLU BİR HASTADA AVASKÜLER FEMUR BAŞI NEKROZU
G.Demircin,E.Boyraz, M.Bülbül, Ö.Erdoğan, Y.MuşdaI, L.Memiş, A.Öner

Olgu Sunumu
RENAL FAILURE AND GANGRENOUS TOE LESIONS DUE TO CHOLESTEROL CRYSTAL EMBOLIZATION: A REPORT OF TWO CASES
Reha Erkoç, Semra Bozfakıoğlu, Süleyman Türk, Tevfık Ecder, Işın Kilıçaslan, Veli Uysal, Selçuk Özarmağan, Fatih Ata Genç, Taner Gören, Nilgün Aysuna, Rümeyza Kazancıoğlu, Tevfık Kahraman, Ergin Ark

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.