Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1998, Cilt 7, Sayı 4
Araştırma
  BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HASTALARDA PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ REHBERİ
Eyüp Sabri Uçan, Abdullah Sayıner, Hamdi Akan, Orhan Arseven, Ayşe Yüce, Ünal Açıkel, Murat Akova, Zeynep Gülay, Aydanur Kargı, Muhit Özcan, Özlem Özdemir, Toros Selçuk, Levent Tabak, Füsun Alataş, Erdem Silitreli, Celalettin Üstün, Aysın Zeytinoğlu

RENAL TÜBÜLER TRANSPORT, DIURETİKLER, BARTTER VE GITELMAN SENDROMLARININ GENETİK TEMELİ
Tayfun Uçar, Fatoş Yalçınkaya, Necmiye Turner

  HEPATIT C VIRUSU VE RENAL TRANSPLANTASYON
Sevcan A. Bakkaloğlu, Necmiye Turner, Mesiha Ekim, Fatoş Yalçınkaya

İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA SIVI ALIM VE BOŞALTIM DİNAMİĞİNİN İDRAR YANGI BULGULARINA ETKİSİ
Alper Soylu, Nur Çabuk, Salih Kavukçu, Mehmet Türkmen

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE KARBONHİDRAT METABOLİZMASI VE PARATHORMON İLİŞKİSİ
Süheyla Apaydın, Mehmet Rıza Altıparmak, Sernaz Uzunoğlu, Pınar Kadıoğlu, Rezzan Ataman, Kamil Serdengeçti, Ekrem Erek, Uğur Ülkü

KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Aygündüz, Canan Ağalar, Tuğrul Sezer, Mehmet İşler, Osman Karaçetin

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DİYALİZ ÖNCESİ VE SONRASI SERUM TOTAL SİYALİK ASİT DÜZEYLERİ
Özkan Alataş, Şeniz Koça, Ömer Çolak, Münevver Adalı, Mehmet Soydan, Ahmet U. Yalçın

INTERMITTENT ORAL AND INTRAVENOUS 1.25 (OH), CHOLECALCIFEROL (CALCITRIOL) TREATMENT IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS
Ş.Sindel, Ü.Derici, T.Arinsoy, M.Bali, H.Özdemir, E.Hasanoğlu

Olgu Sunumu
SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA MANTAR PERİTONİTİ GELİŞMESİNDE RİSK FAKTÖRLERİ
Hülya Taşkapan, Cengiz Utaş, Süleyman Çınar, Nedret Koç, Ayhan Doğukan, Oktay Oymak

SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN BİR HASTADA TÜBERKÜLOZ PERİTONİTİ
Ayhan Doğukan, Süleyman Çınar, Hülya Taşkapan, Mustafa Özcan, Oktay Oymak, Cengiz Utaş

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.