Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1999, Cilt 8, Sayı 1
Araştırma
  HEMODİYALİZ HASTALARINDA ERİTROSİT MEMBRAN LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDATİF HOMEOSTAZİS DEĞİŞİKLİKLERİ
Alpaslan Ersoy, Kamil Dilek

KOMBİNE SODYUM VE ULTRAFILTRASYON MODELLEMESİNİN HEMODİYALİZDE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Aykut Sifil, Caner Çavdar, Ali Çelik, Taner Çamsan

ASKERLİK YAPMAYA ENGEL NEFROLOJİK BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müjdat Yenicesu, Tayfun Eyileten, Çağatay Öktenli, Yusuf Oğuz, Abdülgaffar Vural

KONVANSİYONEL İMMUNOSUPRESİF TEDAVİYE YANITSIZ PRİMER GLOMERULONEFRİT OLGULARINDA SİKLOSPORİN A TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Mustafa Güllülü, Ediz Dalkılıç, Kamil Dilek, Mahmut Yavuz, Alpaslan Ersoy, Yüksel Karakoç, Güzin Gönüllü, Mehmet Usta, Mustafa Yurtkuran

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PARATİROİD HORMONUN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ
M. Deniz Aylı, Omaç Tüfekçioğlu, Candan Özen, Sakine Erbaşı, Nurcan Arat, İrfan Sabah

ESANSİYEL AMİNOASİT UYGULAMASININ KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARININ HÜCRESEL VE HUMORAL BAĞIŞIKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
T.Rıfkı Evrenkaya, E.Murat Atasoyu, E.Gökhan Kandemir, M. Yaşar Tülbek

RENAL TRANSPLANTS HASTALARDA PNEUMOCYSTIS CARİNİİ PNÖMONİSİ
Rümeyza Kazancıoğlu, Alaattin Yıldız, Aydın Türkmen, S.Mehnıet Kayacan, S.Tevfik Ecder, Turhan Ece, Nahit Çakar, A.Emin Aydın, Uluğ Eldegez, Ergin Ark, M.Şükrü Sever

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS OLARAK TEDAVİ BAŞLANAN BİR TROMBOTİK TROMBOSİTEMİK PURPURA (TTP) HASTASI
Aykut Sifîl, Mesut Akarsu, Adnan Karadaş, Caner Çavdar, Kutsal Yörükoğlu, Taner Çamsan

Olgu Sunumu
İKİ OLGU NEDENİYLE KRESENTİK NEKROTİZAN GLOMERULONEFRİTLİ HASTALARDA AYIRT EDİCİ TANI
Mahmut Yavuz, AIpaslan Ersoy, Mustafa Güllülü, Yusuf Karabulut, Ediz Dalkılıç, Gülaydan Filiz, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran

FARKLI SEYİRLİ DÖRT WEGENER GRANULOMATOZ OLGUSU
Mahmut Yavuz, Yusuf Karabulut, Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Ediz Dalkılıç, Gülaydan Filiz, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.