Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1999, Cilt 8, Sayı 2
Araştırma
  KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ ve HİPERHOMOSİSTEİNEMİ
Işılay Nadir, Neval Duman

RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ İÇİN HASTA SEÇİM KRİTERLERİ
N. Yılmaz Selçuk

TOPLUMUMUZDAKİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINDA "TUVALET SONRASI TEMİZLİK YÖNTEMİNİN" SOSYOEKONOMİK YAPI VE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİSİ NEDİR?
Nur Çabuk, Alper Soylu, Salih Kavukçu, Mehmet Türkmen

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÇİFT LÜMENLİ KATETERE BAĞLI İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE SEFAZOLİN İÇEREN HEPARIN SOLÜSYONUNUN ETKİSİ
Reha Erkoç, Semra Bozfakıoğlu, Süleyman Türk, Aydın Türkmen, Alaattin Yıldız, Tevfık Ecder, Nilgün Aysuna, Erkin Ark

PEDİATRİK SAPD VE PREDİYALİZ HASTALARINDA KARBONHİDRAT VE LİPİD METABOLİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sevcan A. Bakkaloğlu, Mesiha Ekim, Necmiye Tümer, Gönül Öcal, Merih Berberoğlu, Kenan Köse

MİKROALBUMİNÜRİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA SİSTEMİK VE RENAL ENDOTEL ETKİLENME GÖSTERGESİ MİDİR?
Saniye Şen, Gülay Durmuş Altun, Şükran Çiftçi

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA BÖBREK ZEDELENMESİNİN GÖSTERGESİ OLARAK N-ASETİL β-D GLUKOZAMİNİDAZ (NAG) ENZİMÜRİSİNİN DEĞERİ
İ Süleymanlar, H Üstün, A Erkılıç, F Isıtan

  ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SERUM KOMPLEMAN ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mahmut Yavuz, Yusuf Karabulut, Mustafa Güllülü, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran

Olgu Sunumu
PRİMER HİPEROKSALÜRİLİ İKİ KARDEŞTE TANI VE İZLEM
Alper Soylu, Salih Kavukçu, Mehmet Türkmen, ŞebnemYilmaz, Kutsal Yörükoğlu

NEFROTİK SENDROM İLE SEYREDEN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ
T.Rıfkı Evrenkaya, E. Murat Atasoyu, E. Gökhan Kandemir, Ahmet Öztürk, M. Yaşar Tülbek

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.