Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1999, Cilt 8, Sayı 3
Araştırma
INFLUENZA İNFEKSİYONU VE INFLUENZADAN KORUNMA
Caner Çavdar, Aykut Sifil, Taner Çamsan

LUPUS NEFRİTİNİN PATOGENEZİNDE YENİ GELİŞMELER
Yüksel Karakoç, Ediz Dalkılıç, Mahmut Yavuz, Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran

AKUT RENAL YETMEZLİK
Zerrin Bicik, Sibel Ersan

L-CARNİTİN TEDAVİSİNİN HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ERİTROSİT YAŞAM SÜRESİNE ETKİSİ
S.Şen, M.Yüksel

HEMODİYALİZ HASTALARINDA LOW-FLUX DİYALİZÖRÜN SERUM LEPTİN DÜZEYİNE ETKİSİ
Saniye Şen, Ender Arikan

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA DAMARSAL GİRİŞ YOLU YETERSİZLİKLERİ
Kantarcı G, Baltacıoğlu F, Tuğlular S, Koç M, Kebabçıoğlu S, Özener Ç, Akoğlu E.

NORMAL EJEKSİYON FRAKSİYONU OLAN HEMODİALİZ HASTALARINDA SOL VE SAĞ VENTRİKÜL PERFORMANSININ SİSTOLİK ZAMAN ARALIKLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tufan Tükek, Alaattin Yıldız, Şeref Demirel, A. Bilge Sözen, Vakur Akkaya, Hasan Kudat, Mustafa Özcan, Dursun Atılgan, Özen Güven, Mehmet Şükrü Sever, Ferruh Korkut

TIBIAL ULTRASOUND EVALUATION OF BONE DENSITY IN DIALYZED PATIENTS
Murat Birtane, Saniye Şen, Galip Ekuklu

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA RENAL AMİLOİDOZ
Yüksel Karakoç, Ediz Dalkılıç, Mustafa Güllülü, Mahmut Yavuz, Alpaslan Ersoy, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran

ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA ERKEN RENAL ETKİLENME GÖSTERGELERİ
Saniye Şen, Şahin Çeçen, Şeniz Sevinir, Şükran Çiftçi, Şentürk Çiftçi

DİYALİZ HASTALARINDA L-CARNİTİNE TEDAVİSİNİN ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Saniye Şen

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.