Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1999, Cilt 8, Sayı 4
Araştırma
  MARMARA DEPREMİ VE TÜRK NEFROLOJİSİ
Prof. Dr. Ekrem Erek, Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever

  CRUSH SENDROMU ve AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
Mahmut Yavuz

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PROTEİN ALIMININ PROGRESYON ÜZERİNE ETKİSİ
Başak Oyan, Bülent Altun, Celalettin Usalan

  CAPD HASTALARINDA MANTAR PERİTONİTLERİ
Hülya Taşkapan, Cengiz Utaş

HEMODİYALİZİN TEPE AKIM HIZLARI VE OKSİJEN SATURASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
Neslihan Çelik, A. Füsun Öner Eyüboğlu, Şule Akçay, F. Nurhan Özdemir

KISA VE UZUN SÜRELİ L-KARNİTİN TEDAVİSİNİN DİYALİZ HASTALARINDAKİ KAS METABOLİZMASINA ETKİLERİ
Saniye Şen, Ali Sarıkaya, Koray Gümüştaş

HEMODİYALİZ HASTALARINDA PANEL REAKTİF ANTİKOR DÜZEYİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER
F. Nurhan Özdemir, Siren Sezer, Münire Turan, Galip Güz, Zübeyde Arat, Şale Gülmüş, Mehmet Haberal

PREDİYALİZ, HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ÇİFT DOZ HEPATİT B AŞISINA YANIT
Ayhan Doğukan, Hülya Taşkapan, Muhammed Güven, Bülent Tokgöz, Oktay Oymak, Cengiz Utaş

IMIPENEM/CILASTATIN TREATMENT IN CAPD PERITONITIS
Arif Kapuagasi, Canan Ağalar, Murat Duranay, Mehmet Tuğrul Sezer, Ahmet Elaldı, Ruchan Türkyılmaz

ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA İNSÜLİN, LEPTİN, C-PEPTİD ve LİPOPROTEİNLER
Saniye ŞEN, Ahmet SALTIK

ERYTHROCYTE MEMBRANE STIFFNESS (OR) RED CELL DEFORMABILITY, BLOOD AND PLASMA VISCOSITY IN PROTEINURIC PATIENTS
Meltem (Ayaz) Pekpak, Meltem Ercan, Dildar Konukoğlu, Ekrem Erek

OXIDATIVE STRESS AND TRACE ELEMENTS IN PROTEINURIC PATIENTS
Meltem (Ayaz) Pekpak, Dildar Konukoğlu, Meltem Ercan, Ekrem Erek

Olgu Sunumu
FAMİLİAL HİPOMAGNEZEMİK HİPERKALSİÜRİYE BAĞLI KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ (VAKA TAKDİMİ)
Ali Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, Yılmaz Selçuk, Hasan Kaya, Unsal Coşkun

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.