Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2000, Cilt 9, Sayı 1
Editörden
  HIPERTANSIF HASTALARDA SARIMSAK KULLANIMI
Burcu Dede, Esin Çetinkaya, Yasemin Kuras, Nagihan Turgut, Doç. Dr. Tekin Akpolat

Araştırma
  BÖBREK SU KANALLARI
Alper Soylu, Salih Kavukçu

RENAL TRANSPLANTIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RADYONÜKLİD YÖNTEMLER
Mehmet T. Kitapçı

KONTRAST MADDEYE BAĞLI NEFROTOKSİSİTE VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Ülver Derici, Murat Yılmaz

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ ÇOCUKLARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülendam Koçak, Sevcan A. Bakkaloglu, Semra Atalay, Mesiha Ekim, Necmiye Tumer, Ayten İmamoğlu

RATLARDA SİSPLATİN NEFROTOKSİSİTESİ ÜZERİNE VERAPAMIL VE BALIK YAĞININ ETKİLERİ
T. Rıfkı Evrenkaya, Oğuz Bilgi, E. Murat Atasoyu, Mustafa Gültepe, M.Yaşar TUlbek

SIFIR SAAT BİOPSİLERDE SAPTANAN MORFOLOJİK BULGULAR VE ERKEN DÖNEMDE GREFT FONKSİYONUNA ETKİSİ
Sait Şen, Mehmet Özkahya, Cüneyt Hoşcoşkun, Gülçin Başdemir

SİKLOSPORİN KULLANAN RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ
Soner Duman, Ercan Ok, Göktuğ Önder, Hüseyin Töz, Mehmet Özkahya, Ali Çelik, Gülay Aşçı, Gürhun Atabay

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA POSTTRANSPLANT MALİGNİTELER
Çağatay Aydın, Funda Turkmen, Ibrahim Berber, Mustafa Aydın, Tunç Yaltı, Bülent Yiğit, İzzet Titiz

EFFECTS OF SOMATOSTATIN AND OCTREOTIDE ON RENAL FUNCTION IN PATIENTS WITH POSTNECROTIC CIRRHOSIS
Ömer Özbakır, Hülya Taşkapan, Cengiz Utaş, Katip Baş, Oktay Oymak, Mehmet Yücesoy

HEMODİYALİZ ÖNCESİ VE HEMODİYALİZ SIRASINDA PULSE OKSİMETRİ İLE EKSTREMİTELERDEKİ OKSİJENİZASYONUN ÖLÇÜMÜ
Serdar Akça, Murat Tuncer, Metin Sarıkaya, Adil Duman, Muradiye Akbulut, Fevzi Ersoy, Gültekin Süleymanlar, Gülsen Yakupoğlu

Olgu Sunumu
BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILMIŞ İKİ OLGUDA POST TRANSPLANT LENFOPROLİFERATİF HASTALIK
Sait Şen, Mine Hekimgil, Soner Duman, Ercan Ok, Mehmet Özkahya, Aysın Zeytinoğlu, Cüneyt Hoşcoşkun

RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELİŞEN URETER NEKROZUNUN ERKEN TANISINDA RENAL SİNTİGRAFİNİN ÖNEMİ
Mehmet T. Kitapçı

ENKAZ ALTINDA 135 SAAT: GÖLCÜK DEPREMİNDEN BİR TRAVMATİK RABDOMYOLİZ OLGUSU
T.Rıfkı Evrenkaya , Enes M. Atasoyu , M.Yaşar Tülbek

CLINICAL VALUE OF DIURETIC RENAL SCINTIGRAPHY IN A TRANSPLANT PATIENT WITH ACUTE URINARY OBSTRUCTION
Ayşegül Dirlik, Zehra Özcan, Soner Duman, Gülay Aşçı, Süreyya Özbek, Cüneyt Hoşçoşkun, Kamil Kumanlıoğlu

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.