Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2000, Cilt 9, Sayı 2
Araştırma
  S.A.P.D.'de YETERLİLİK
Mahmut Yavuz

  BEYAZ ÖNLÜK ( White Coat) HİPERTANSİYONU
Kuddusi Cengiz

HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Emin Yılmaz, Mehmet Kiraz, İsmail H. Kara

HEMODİYALİZ HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERDE SİGARA İÇMENİN KAN KURŞUN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
M. Emin Yılmaz, İsmail H. Kara

KRONIK HEMODIYALIZ HASTALARINDA LIPID PEROKSIDASYONU
Hasan Kaya, Fevzi Polat, A. Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, İlhamı Kiki

THE INVESTIGATION OF ATHEROSCLEROTIC HEART DISEASE BY THALLIUM-201 STRESS-REINJECTION SPECT, ECHOCARDIOGRAPHY AND SERUM LIPID PROFILES IN CAPD PATIENTS
İsmet Sarıkaya, Itır Yegenaga

Tc-99m HMPAO BRAIN SPECT IN PATIENTS WITH ALUMINUM INTOXICATION AND NEUROTOXICITY OCCURING DUE TO LONG TERM HEMODIALYSIS
İsmet Sarıkaya M.D., Betül Kalender M.D., Bedii Kanma M.D., Meltem Ayaz M.D., Nedim Sarsmaz M.D., Itır Yeğenağa M.D., Cavit Nisli, llhanıi Uslu M.D.

TİP 2 DİABETİK HASTALARDA GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZI DEĞİŞİKLİKLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Mustafa Araz, Zeki Çelen, Erkan Özbay, Vahap Okan, Ahmet Sezer

HEMODİALİZ HİPOTANSİYONU VE NİTRİK OKSİD OLUŞUMU: PARNAPARİN İLE HEPARİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bülent Altun, Başak Oyan, Özkan Dinler, Mustafa Arıcı, A.A.Kıykım, Celalettin Usalan, Yunus Erdem, Ünal Yasavul, Çetin Turgan, Şali Çağlar

Olgu Sunumu
STANDART TEDAVİLERE DİRENÇLİ MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİTTE MYCOPHENOLATE MOFETIL TEDAVİSİ
T.Rifki Evrenkaya, Enes Murat Atasoyu, M.Yaşar Tülbek

ROMATOID ARTRİTLİ BİR HASTADA MULTIPLE MYELOMA YA BAĞLI AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
Ayhan Doğukan, F.Sema Oymak, Hülya Taşkapan, Tahir E. Patiroğlu, Bülent Tokgöz, Cengiz Utaş

HEMODİYALİZ HASTASINDA ALIŞILMADIK PREZENTASYON GÖSTEREN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ
Cüneyt Ensari, Arzu Ensari, Meltem Aylı, Gıyas Ayberk, Heyecan Öktem, Deniz Aylı

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.