Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2000, Cilt 9, Sayı 3
Araştırma
  KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE MALNUTRİSYON
Siren Sezer, Zübeyde Arat, F. Nurhan Özdemir

  KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE HİPERFOSFATEMİ TEDAVİSİ: YENİ AJANLAR
Ayhan Doğukan, Cengiz Utaş

YAŞLI HIPERTANSIF HASTALARDA PSEUDOHIPERTANSIYON
Yüksel Gökel, Saime Paydaş, Salim Satar

HEMODİYALİZ ÜNİTEMİZDE SON 10 YILDA DEĞİŞEN ANTİ-HEPATİT C VİRÜS (HCV) PREVALANSI
Liitfullah Altıntepe, Süleyman Türk, Zeki Tonbul, S.Kamalı, İbrahim Güney, Fatih Kara, Mehdi Yeksan

HEMODİYALİZ HASTALARINDA RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNİN KEMİK METABOLİZMASINDAKİ ROLÜ: ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM GEN POLİMORFİZMİNİN GENETİK BELİRLEYİCİ ETKİSİ
Bülent Altım. A.A.Kıykım, V. Seyrantepe, Mustafa Arıcı, Celalettin I salan, Yunus Erdem, M. Çağlar, Şükrü Ulusoy, Ünal Yasavul, Çetin Turgan, Şali Çağlar

KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM GEN POLİMORFİZMİ VE PLAZMİNOJEN AKTİVATOR İNHİBİTÖR-1 İLE İLİŞKİSİ
İ. Çetin Özener, Emel Karışık, Azra Bihorac, Mehmet Koç, Turgay İspir, Emel Akoğlu

NEFROTİK SENDROMLU HASTALARDA FUROSEMİDİN ALBUMİN İLE İNVİTRO İNKÜBASYONU NATRİÜRETİK VE DİÜRETİK ETKİSİNE KATKIDA BULUNUR MU?
Abdülkadir Unsal, Dilek Erdener, Ercan Ok, Yusuf Kurtulmuş, Hüseyin Töz, Ali İhsan Günal, Soner Duman, Fehmi Akçiçek, Ali Başçı

OSTEOARTRITLI OLGULARDA NIMESULID VE NAPROXEN SODYUMUN KAN BASINCI ÜZERİNE ETKİSİNİN AMBULATUVAR YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI
Yusuf Karabulut, Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Mahmut Yavuz, Kamil Dilek, Ali Taş, Mustafa Yurtkuran

THE EFFECT OF L-CARNITINE ON NEUTROPHIL CHEMILUMINESCENCE RESPONSE IN CHRONIC RENAL FAILURE PATIENTS
Selma Yüzbey, Gültekin Süleymanlar, Mesut Coşkun, Ayşen Uğuz, Olcay Yeğin

DİYALİZ HASTALARINDA ERITROPOIETİNİN ERİTROSİT YAŞAM SÜRESİ, LİPİD PEROKSİDASYONU VE ERİTROSİT ANTİOKSİDAN SİSTEME ETKİSİ
Saniye Şen, Mahmut Yüksel, Ahmet Belce, Hafize Uzun

SERUM PARAOXONASE ACTIVITY IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS
Hasan Kaya, Fevzi Polat, Ramazan Çetinkaya, Seyithan Taysi, A. Rıza Odabaş, Yılmaz Selçuk

ALTERATION OF THYROID FUNCTION AND MORPHOLOGY IN PATIENTS UNDERGOING REGULAR HEMODIALYSIS AND CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS
Saniye Şen, Gülay Durmuş Altun, Şükran Çiftçi, Funda Üstün, Şakir Berkarda

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.