Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2001, Cilt 10, Sayı 1
Araştırma
  LİPİDLER VE BÖBREK
Mustafa Güllülü

  SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİNDE KANSER
Özlem Er

BRESCIA-CIMINO VE RADIOSEFALIK TIP ARTERIOVENOZ FİSTÜLLERİN KARDIAK OUTPUT VE KARDIAK İNDEKS ÜZERİNE ETKİLERİ
Erdoğan İbrişim, Ahmet Öcal, Turhan Yavuz, Cem Nazlı, Tuğrul Sezer, Harun Düver, Ali Kutsal

MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE EKSTRAKORPORAL TEDAVİLER
T.Rıfkı Evrenkaya, Enes M.Atasoyu

RENAL GREFT FONKSİYONU ve BAZAL GLOMERULER ALAN
Sait Şen, Bülent Celasun, Soner Duman, Cüneyt Hoşçoşkun

TRANSPLANT BÖBREK İĞNE BİOPSİLERİNDE İKİ BİOPSİ KORU, İKİ SINIFLAMA (BANFF 97 VE CCTT) VE İKİ ARAŞTIRICI ARASINDAKİ TANI UYUMU
Sait Şen, Gülçin Başdemir, Soner Duman, Cüneyt Hoşcoşkun, Ali Veral

FİSTÜL TROMBOZU GELİŞMİŞ OLAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA ANTİKARDİYOLİPİN ANTİKORLARIN KLİNİK ÖNEMİ
Ali Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, Yılmaz Selçuk

LAPAROSKOPIK YÖNTEMLE PERİTON DİALİZ KATETERİ YERLEŞTİRİLMESİ: YENİ BİR TEKNİK
Aydın Dalgıç, Emin Ersoy, Atilla Engin

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEV ve HCV ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Gülendam Bozdayı, Hasibe Verdi, Ülver Derici, Murat Duranay, Seyyal Rota, Özden Uzunalimoğlu

DİYALİZ AMİLOİDOZU VE BİLEK KANALI SENDROMU
Kağan Güngör, Rezzan Ataman, Mehmet Rıza Altıparmak, Süheyla Apaydın, Kamil Serdengeçti, Ekrem Erek

ERİTROPOETİNE DİRENÇLİ RENAL ANEMİNİN TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ DEMİR UYGULAMASI
Meltem Aylı, Deniz Aylı, Veli Atalay, Cüneyt Ensari, Başol Canbakan, Süreyya Adanalı

HİPERTANSİF TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA LOSARTANIN KAN BASINCI VE MİKROALBÜMİNÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ
Meltem Aylı, Omaç Tüfekçioğlu, Cüneyt Ensari, Sakine Erbaşı, Deniz Aylı, İrfan Sabah

HEDEF ORGAN KOMPLİKASYONSUZ ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA ENDOTEL VE VASKÜLER FONKSİYON BOZUKLUĞU
Saniye Şen, M. Emin Yılmaz, Sedat Üstündağ, Ş. Nur Azcan

Olgu Sunumu
FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLONEFRİT GELİŞEN BİR BEHÇET HASTASI (OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)
Ali Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, Zekai Erman, Yılmaz Selçuk

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.