Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1992, Cilt 1, Sayı 2
Editörden
  ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA HEMODİYALİZ
S. Mir, M. Bak, F. Sönmez, C. Kabasakal

Araştırma
DİABETİK NEFROPATİNİN MİKROALBUMİNÜRİ DÖNEMİNDE ENALAPRİLMALEAT TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Ö. Örsöz, O. Özdoğan, N. Ercan, E. Akoğlu

AKUT POSTSTREPTOKOKSİK GLUMERULONEFRİTLİ ÇOCUKLARDA BÖBREĞİN SODYUM KLORÜR YÜKLEMEYE CEVABI
A. Gür Güven, Bekir Özçivit

CAPTOPRIL'LE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ SONUÇLARI
M. Telatar, B. Çetinkanat, B. Çetin, Z. Mocan

KRONİK RENAL YETMEZLİKLİ HASTALARDA KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ VE SERUM TRANSAMİNAZ DÜZEYLERİ
M. Yıldız, Z. Eren, T. Sarıçam, K. Balibaşa, E. Erenoğlu, Ü. Öner, N. Tel

Olgu Sunumu
KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA PARENTERAL BULAŞAN VİRAL ENFEKSİYONLAR İLE KAN TRANSFÜZYONU SAYISI VE DİYALİZ SÜRESİ İLİŞKİSİ
C. Akdiş, K. Düek, S. Helvacı, R. Mistik, M. Güllülü, M. Yavuz, O. Töre, M. Yurtkuran

KLİNİĞİMİZDE BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDAN SONRA YAPILAN İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E. İhtiyar, H. Kiper, A. Şahin, S. Erkasap, E. Ateş

VEZİKO ÜRETERAL REFLÜ OLGULARINDA RENAL SKARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BETA-2 MİKROGLOBULİN
S. Mir, Y. Aydınok, C. Kabasakal, N. Aksu, A. Cura

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.