Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2001, Cilt 10, Sayı 2
Araştırma
  HİPONATREMİ: KLİNİK DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ
Sema Akman, Ayfer Gür Güven

HEMODİALİZ HASTALARINDA TRANSFUSİON TRANSMİTTED VİRUS İNFEKSİYONU, HCV ve HGV İLE BİRLİKTELİĞİ
Mehmet Usta, Kamil Dilek, Reşit Mistik, Alpaslan Ersoy, Ömür Aydın, Mustafa Güllülü, Mahmut Yavuz, Mustafa Yurtkuran

İNTRAVENÖZ DEMİR TEDAVİSİNİN OKSİDAN STRES VE ERİTROSİTLERİN BİÇİM DEĞİŞTİREBİLME YETENEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Caner Çavdar, Ayşegül Temiz, Yavuz Yeniçerioğlu, Sezer Çalışkan, Ali Çelik, Aykut Sifil, Banu Önvural, Taner Çamsan

HEMODİYALİZİN PROTEİN KARBONİL İÇERİĞİ VE SÜLFİDRİL GRUBLARI DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
Tülay Köken, Ahmet Kahraman, Mustafa Serteser, Güldane Çetinkaya

ANTİFRİZ İÇEN BİR HASTADA ETİLENGLİKOL ZEHİRLENMESİNE BAĞLI AKUT RENAL YETMEZLİK
Ramazan Çetinkaya, Ali Rıza Odabaş, Yılmaz Selçuk, Hakan Dursun

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNİN OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Hüseyin Çeliker, Bilge Elkiran, Necip İlhan, A. İhsan Günal, Ayhan Doğukan

SAPD HASTALARINDA TT VİRÜS (TTV) ENFEKSİYONU ve PREVELANSI
İshak Çetin Özener, Filiz Türe, Mehmet Koç, Erol Avşar

HENOCH - SCHÖNLEİN SENDROMLU ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN ENDOSKOPİ VE RADYOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Nejat Aksu, Mustafa Akın, Önder Yavaşçan, Hakan Erdoğan, Orhan Deniz Kara, Erhun Kasırga, Ege Süzer, Sedat Ertem

SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE TREATED BY CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS
Mehmet Emin Yılmaz, İsmail Hamdi Kara, Abdurrahman Altındağ

DİYALİZ HASTALARINDA ERİTROPOİETİN VE L-KARNİTİN TEDAVİSİNİN ANEMİ, ERİTROSİT YAŞAM VE OSMOTİK FRAJİLİTEYE ETKİSİ
Saniye Şen, Mahmut Yüksel, Sedat Üstündağ

GENÇ NORMOTANSİF VE HİPERTANSİF BİREYLERDE AYAKTAN KAN BASINCI İZLEMİ SONUÇLARI
Enes Murat Atasoyu, Suat Ünver, Yılmaz Cingözbay, T. Rıfki Evrenkaya, M.Yaşar Tülbek

HEKİM ADAYLARININ ORGAN NAKLİNE BAKIŞ AÇILARI
Melis Naçar, Fevziye Çetinkaya, Dilek Kanyılmaz, Bülent Tokgöz, Cengiz Utaş

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.