Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2001, Cilt 10, Sayı 3
Araştırma
  YENİ PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONLARI
Sevcan A. Bakkaloğlu

1996-2000 YILLARI ARASINDA SAPD TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Betül Kalender, Itır Yeğenağa, Kadir Babaoğlu, Mustafa Akkoyun

ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM İNHİBİTÖRLERİ, ANJİOTENSİN II RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ VE RENAL KORUMA
Alpaslan Ersoy, Kamil Dilek

ORTA DERECEDE KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM İNHİBİTÖRLERİ İLE ANGİOTENSİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Alaattin Yıldız, Mansur Azarmir, Seyit Mehmet Kayacan, Şükrü Öztürk, Kıvanç Çefle, Lütfullah Altıntepe, Mehmet Şükrü Sever, Ergin Ark

RENAL VASKÜLİTLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Güllülü, Ediz Dalkılıç, Alpaslan Ersoy, İsmail Aslanhan, Mahmut Yavuz, Şafak Güçer, Kamil Dilek, Gülaydan Filiz, Mustafa Yurtkuran

KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT G VİRÜS ENFEKSİYONU
Mahmut Yavuz, Alpaslan Ersoy, İsmail Aslanhan, Nermin Öztürk, Reşit Mistik, Mustafa Güllülü, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran

HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNSÜLİN DİRENCİ ÜZERİNE PARATHORMONUN ETKİSİ
Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Hasan Çakır, Mahmut Yavuz, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran

KOMPLİKE OLMAYAN TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN PATOGENEZİNDE HÜCRESEL, HUMORAL İMMÜNİTENİN VE FAGOSİTİK SİSTEMİN ROLÜ
Ruhan Düşünsel, Cihan Berkarda, Fulya Tahan, Türkan Patiroğlu, Zübeyde Gündüz

Olgu Sunumu
RENAL ARTER ANEVRİZMASI: BİR OLGU SUNUMU VE YAYINLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Yavuz Yeniçerioğlu, Ali Çelik, Aykut Sifil, Rıfkı Ersoy, Caner Çavdar, Yiğit Göktay, Eyüp Hazan, Erdem Silistireli, Taner Çamsan

YETERSİZ PARATİROİDEKTOMİ SONUCU GELİŞEN BROWN TÜMÖRLERİN EŞLİK ETTİĞİ BİR ÜREMİK KEMİK HASTALIĞI OLGUSU
Enes M. Atasoyu, Suat Ünver, Yavuz Narin, Zekai Pekkafalı, Şükrü Yıldırım, T. Rıfki Evrenkaya, M. Yaşar Tülbek

ATYPICAL HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME: REPORT OF A PEDIATRIC CASE
Osman Dönmez, Solmaz Celebi, Mehmet Okan, Kamil Dilek

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİ GLOMERÜLOKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (OLGU SUNUMU)
Nejat Aksu, Hakan Erdoğan, Önder Yavaşçan, Orhan Deniz Kara, Sait Şen, Gülçin Başdemir

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.