Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2001, Cilt 10, Sayı 4
Araştırma
  ÇÖPE ATILAN DÖVİZLER VE AYNI DİYALİZ FİLTRESİNİN AYNI HASTADA 5-10 DEFA KULLANILMASI "DİYALİZER REUSE"
Prof. Dr. Ekrem Erek

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE VE EKOKARDİYOGRAFİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Emin Yılmaz, İsmail H. Kara, Sait Alan

RENAL TRANSPLANTASYON SONRASINDA OSTEONEKROZ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ
Sinan Trablus, Mehmet Rıza Altıparmak, Süheyla Apaydın, Ömer Başar, Kamil Serdengeçti, Meltem Pekpak, Muzaffer Sarıyar, Rezzan Ataman, Ekrem Erek

DE NOVO FOCAL SEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS AND RECURRENT IgA NEPHROPATHY IN A RENAL TRANSPLANT RECIPIENT
Seyit Mehmet Kayacan, Alaattin Yıldız, Işın Kılıçaslan, Mehmet Şükrü Sever

SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PERİTONİT SIKLIĞI İLE DİYALİZ YETERLİLİĞİ VE NÜTRİSYONEL PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ
Metin Sarıkaya, Murat Tuncer, Halil İbrahim Varan, Ramazan Sarı, Fevzi Ersoy, Gültekin Süleymanlar, Gülsen Yakupoğlu

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Ramazan Çetinkaya, Ali Rıza Odabaş, Esin Aktaş, Yılmaz Selçuk

DÖRT FARKLI DİYALİZERİN LENFOSİT ALT GRUPLARI ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mahmut Yavuz, Alpaslan Ersoy, Ferah Budak, Barbaros Oral, Mustafa Güllülü, İsmail Aslanhan, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KT/V DEĞERİNİN ARTIRILMASININ İNSÜLİN DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ
Hasan Çakır, Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Mahmut Yavuz, Ediz Dalkılıç, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran

EFFECT OF MIBEFRADIL ON BLOOD CYCLOSPORINE LEVEL IN HYPERTENSIVE RENAL TRANSPLANT PATIENTS
Gültekin Süleymanlar, Murat Tuncer, Metin Sarıkaya, Mehmet Öğüş, Fevzi Ersoy, Gülsen Yakupoğlu, Tuncer Karpuzoğlu

DIAGNOSIS OF URINARY LEAKAGE IN RENAL TRANSPLANT PATIENTS: ULTRASONOGRAPHIC, CLINICAL AND SCINTIGRAPHIC FINDINGS
Ayşegül Dirlik, Rüya Erinç, Zehra Özcan, Soner Duman, Mehmet Özkahya, S. Süreyya Özbek, Kamil Kumanlıoğlu

VÜCUT KOMPOZİSYONU DEĞİŞİKLİKLERİNİ SAPTAMADA DUAL-ENERJİ X-RAY ABSORBSİYOMETRİ VE BİYOELEKTRİK İMPEDANS; BİR HEMODİYALİZ SEANSININ ETKİSİNİ SAPTAMA İKİ YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Aykut Sifîl, Caner Çavdar, Ali Çelik, Yavuz Yeniçerioğlu, Rıfkı Ersoy, Dinç Özaksoy, Taner Çamsan

Olgu Sunumu
PRİMER GLOMERÜLONEFRİTLİ OLGULARIMIZIN ÖZELLİKLERİ
Mehmet Rıza Altıparmak, Gülsüm Emel Pamuk, Ömer Nuri Pamuk, Süheyla Apaydın, Meltem Pekpak, Rezzan Ataman, Kamil Serdengeçti, Ekrem Erek

AMANITA PHALLOİDES ZEHİRLENMESİNDE HEMOPERFÜZYON: İKİ OLGU TAKDİMİ
Osman Dönmez, Merih Çetinkaya, Gönül Emir

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.