Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2002, Cilt 11, Sayı 1
Araştırma
  YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DEVAMLI RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ
Murat Sungur, Cengiz Utaş

ULTRAFİLTRASYONUN DİGİTAL BENZERİ İMMÜNREAKTİF MADDE (DLIS), ATRIAL NATRİÜRETİK PEPTİD (ANP) VE EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
T. Rıfkı Evrenkaya, B.Yılmaz Cingözbay, Süleyman Altıntaş, Enes Murat Atasoyu, Suat Ünver, Ömer Yiğiner, Kadir Avşar, Zekai Pekkafalı, M.Yaşar Tülbek

HEMODIALYSIS ADEQUACY AND RECIRCULATION RATIO ACCORDING THE PERMANENT VASCULAR ACCESS TYPE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEMODIALYSIS
Ramazan Çetinkaya, Ali Rıza Odabas, Yılmaz Selçuk, Habip Bilen

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA NEOPTERİN SEVİYELERİ
Ayhan Doğukan, Hatice Handan Akbulut, Vedat Bulut

VAN YÖRESİNDE HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ANTİ-TOKSOPLASMA ANTİKOR SIKLIĞI
İdris Şahin, Kevser Onbaşı, Hüseyin Şahin, Reha Erkoç, Şafak Andiç

KRONİK PERİTON DİYALİZİ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARDA PLAZMA KARNİTİN DÜZEYLERİ
Celalettin Koşan, Lale Sever, Salim Çalışkan, Gülsev Kavunoğlu, Ayşe Sever, Nil Arısoy

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI VE VOLÜM KONTROLÜNÜN ÖNEMİ
Lütfullah Altıntepe, H. Zeki Tonbul, Sibel Mil, Süleyman Türk, Mehdi Yeksan

ESANSİYEL HİPERTANSİF HASTALARDA KAPTOPRİL TESTİNİN ÖNCEDEN BELİRLEYİCİLİĞİ
Seyhun Kürşat, Bülent Özgür, Tamer Alıcı

ÇOCUK KADAVERİK BÖBREKLERİNİN ERİŞKİN ALICIYA EN BLOCK TRANSPLANTASYON
Cüneyt Hoşcoşkun, Soner Duman, Ali İhsan Günal, Hüseyin Töz, Ayşegül Dirlik, Süha Süreyya Özbek, Murat Sözbilen, Ercan Ok, Ali Başçı, Hasan Kaplan

HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİ İLE KOMORBİD FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
T. Rıfkı Evrenkaya, Enes Murat Atasoyu, Suat Ünver, Mustafa Gültepe, Yavuz Narin, M. Yaşar Tülbek

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE SEPTİK ARTRİT
İdris Şahin, Ali Özdemir, Funda Türkmen, Yıldız Özel

LENFOSELDE LAPAROSKOPİK FENESTRASYON YÖNTEMİ
Cüneyt Hoşcoşkun, Soner Duman, Gülay Aşçı, Hüseyin Töz, Süha Süreyya Özbek, Mehmet Özkahya, Mehmet Erikoğlu, Ercan Ok, Ali Başçı, Hasan Kaplan

Olgu Sunumu
PARASPINAL MUSCLE ABSCESS DUE TO METfflCILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN A PATIENT WITH CHRONIC RENAL FAILURE
Caner Çavdar, Tuğba Gün, Sait Naderi, Yavuz Yeniçerioğlu, Rıfki Ersoy, Taner Çamsan

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.