Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2002, Cilt 11, Sayı 2
Araştırma
  HOMOSİSTEİN ve KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
Sevcan A. Bakkaloğlu

İDRAR YOLLARI EPİTELİ, RENAL TÜBÜL EPİTELİ KADAR YETENEKLİ MİDİR ?
Dilek Güneş, Salih Kavukçu

DENEYSEL DİYABETİK NEFROPATİDE ENALAPRİL VE L-KARNİTİN ETKİLERİ
Saniye Şen, Sedat Üstündağ, Ömer Yalçın, Nurettin Aydoğdıt

HİPERVOLEMİNİN BİR BAŞKA KLİNİK BULGUSU OLARAK NEFROTİK ASİT
Mehmet Özkahya, Hüseyin Töz, Gülay Aşçı, Soner Duman, Ercan Ok, Filiz Özerkan, Meltem Seziş, Ali Başçı

TEDAVİYE DİRENÇLİ PRİMER GLOMERULER HASTALIKLARDA MİKOFENOLAT MOFETİL KULLANIMI (RETROSPEKTİF ANALİZ)
Aydın Türkmen, Savaş Öztürk, Mine Besler, Sevgi Şahin, Gülizar Manga, Mehmet Küçük, Gülistan Bahat, Ergin Ark

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA KALICI DAMAR YOLU SÜRVİLERİNİN İNCELENMESİ
Ramazan Çetinkaya, Ali Rıza Odabaş, Yılmaz Selçuk

HEMODİYALİZDE E VİTAMİNİ VE E VİTAMİNİ İLE KAPLI DİYALİZ MEMBRANI KULLANIMI
Serkan Yıldız, Taner Çamsan

PRİMER HİPERTANSİYONDA TRANDOLAPRİL VE LOSARTAN TEDAVİSİNİN GLOMERÜLO-TUBÜLER FONKSİYONLARA ETKİSİ
Sedat Üstündağ, Saniye Şen, Necdet Süt, Şentürk Çiftçi

RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA PULSE METİLPREDNİZOLON TEDAVİSİ İLE İMMÜNSÜPRESYON İNDÜKSİYONU
Oktay Oymak, Bülent Tokgöz, Hülya Taşkapan, Ayhan Doğukan, Zeki Yılmaz, Erdoğan Sözüer, Cengiz Utaş

SİGARANIN HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ
Tülay Köken, Mustafa Serteser, Ahmet Kahraman, Güldane Çetinkaya

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ve rHuEPO KULLANIMININ PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
Aydan Yüksel, Cüneyt Yüksel, Başol Canbakan, H. Veli Atalay, M. Deniz Aylı

Olgu Sunumu
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BÖBREK ABSESİ
Aysun Karabay Bayazit, Aytül Noyan, Gökhan Tümgör, Süreyya Soyupak, Ali Anarat

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.