Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2002, Cilt 11, Sayı 3
Araştırma
  HİPERHOMOSİSTEİNEMİ VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
Ülver Boztepe Derici, Kadriye Altok Reis

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA GÜNCEL AÇIK KALP CERRAHİSİ UYGULAMALARI
Ufuk Yetkin, Levent Yılık, Mustafa Cirit, Ali Gürbüz

  RENAL ZEDELENMEDE SİTOKİNLER VE BÜYÜME FAKTÖRLERİ
Süleyman Kalman

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE ETYOLO JİK DEĞERLENDİRME
Harika ALPAY, Nurdan YILDIZ, Sevil ÖZÇAY

ULTRASONOGRAM REHBERLİĞİNDE TRANSPLANTE BÖBREK BİYOPSİSİ NE KADAR RİSKLİ?
Soner Duman, Süha Süreyya Özbek, Sait Sen, Gülçin Başdemir, Hüseyin Töz, Gülay Aşçı, Mehmet Özkahya, Necati Sezgin, Ali Başçı

DIGITAL BENZERİ İMMÜN REAKTİF MADDE (DLIS) KURU AĞIRLIĞIN BELİRLENMESİNDE YENİ BİR UFUK MU ?
T. Rifla Evrenkaya, Süleyman Altıntaş, B.Yılmaz Cingözbay, Enes Murat Atasoyu, Suat Ünver, Kadir Avşar, Ömer Yiğiner, M. Yaşar Tülbek

SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA OFİS KAN BASINCI DÜZEYLERİ İLE AMBULATUVAR KAN BASINCI MONİTORİZASYONU DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Lütfullah Altintepe, H. Zeki Tonbul, Çetin Sözlü, Ibrahim Güney, Mehdi Yeksan, Süleyman Türk

  VÜCUT KOMPOZİSYONUNU DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDAKİ UYGULAMA ALANLARI
Aykut Sitil, Caner Çavdar, Yavuz Yeniçerioğlu, Abdurrahman Çömlekçi, Taner Çamsan

HEMODİYALİZ VASKÜLER ERİŞİM YOLU KOMPLİKASYONLARINDA RADYOLOJİK TANI VE TEDAVİ
Ömer KİTİŞ, Ahmet MEMİŞ

Olgu Sunumu
RENAL TRANSPLANTASYON OLGUSUNDA VİRAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL NEFRİT (OLGU SUNUMU)
Sait Şen, Soner Duman, Osman Zekioğlu, Hüseyin Töz, Aysın Zeytinoğlu, Gülçin Başdemir

  AMFİZEMATÖZ PİYELONEFRİTLİ BİR OLGU
Aykut Sifîl, İsmail Sarı, Rıfkı Ersoy, Caner Çavdar, Yavuz Yeniçerioğlu, Taner Çamsan

HEMODİYALİZ HASTASINDA GELİŞEN SPONTAN KRONİK SUBDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU
Ali Borazan, Betül Kalender, Volkan Etuş, Muharrem Akkaş, Ahmet Yılmaz

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.