Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2002, Cilt 11, Sayı 4
Araştırma
  AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE DİYALİZ YÖNTEMLERİ
Hülya Taşkapan, Cengiz Utaş

ADRENOMEDULLİN: YENİ BİR RENAL DÜZENLEYİCİ PEPTİD
Süleyman Kalman

DİYALİZ HİPOTANSİYONUNDA NİTRİK OKSİDİN ROLÜNE AİT TARTIŞMALI SONUÇLAR
Ü. Derici, R. Mutluay, T. Annsoy, D. Erbaş, Ş. Sindel, O. Söylemezoğlu, M. Bali, E. Hasanoğlu

CRUSH SENDROMUNDA MORTALITE NEDENLERİ
G. Kantarcı, M. Koç , S. Kebabçıoğlu , S. Tuğlular, Ç. Ozener, E. Akoğlu

THE EFFECTS OF LOW PROTEIN DIET ON NUTRITIONAL AND BONE STATES AND PROGRESSION RATE IN CHRONIC RENAL FAILURE
M Rıza Altıparmak, D Deren Oygar, Sinan Trablus, Süheyla Apaydın, Rezzan Ataman, Kamil Serdengeçti, Ekrem Erek

ÜRİNER TÜBERKÜLOZLU 24 OLGUYA AİT KLİNİK ÖZELLİKLER
H. Zeki Tonbul, Lütfullah Altıntepe, Yılmaz Selçuk, İ. Özbey, A. Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, O. Biçgi

DENEYSEL DİYABETİK NEFROPATİDE ENALAPRİL VE L-KARNİTİN ETKİLERİ
Saniye Şen, Sedat Üstündağ, Ömer Yalçın

BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS FOR DETECTION SUBCLINICAL HYPERVOLEMIA IN CAPD PATIENTS
Ahmet Uğur Yalcin, Timuçin Kasifoglu

SPİNA BİFİD ALI ÇOCUKLARDA DİETİLEN TRİAMİN PENTAASETİK ASİT KLİRENSİ TEMEL ALINARAK SERUM SİSTATIİ C VE KREATİNİN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sevinç Çabukoğlu, Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı, Onıid A. Noşari, Güler Topçu

Olgu Sunumu
MR ANGIOGRAPHY IN EVALUATION OF ARTERIOVENOUS FISTULAS IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Rıfkı Ersoy, Caner Çavdar, Sedat Karademir, YavuzYeniçerioğlu, Aykut Sifil, Ali Çelik, Suat Menzilcioğlu, Taner Çamsan

AKUT PİYELONEFRİTE BAĞLI AKUT ALLOGRAFT DİSFONKSİYONU
Yusuf Oğuz, Cevat Can, Fatih Bulucu, Çağatay Öktenli, Müjdat Yenicesu, Levent Doğancı, Abdülgaffar Vural

ALPORT SENDROMUNUN BİR VARYANTI: EPSTEIN SENDROMU
Rümeyza Kazancıoğlu, Didem Korular, Binnur Pınarbaşı, Sevgi Kalay oğlu-Beşışık, Alaattin Yıldız, Aydın Türkmen, Nilgün Aysuna, Ergin Ark

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.