Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2003, Cilt 12, Sayı 1
Araştırma
TÜRK TIBBINDA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞI VE AMİLOİDOZ
Emel Örün, Fatoş Yalçınkaya

TÜRK TİP 2 DİABETİK HASTA POPULASYONUNDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM POLİMORFİZMİNİN DİABETİK NEFROPATİ VE DİĞER VASKÜLER KOMPLİKASYONLAR İLE İLİŞKİSİ
Gülçin Kantarcı, Zehra Eren, Aliye Yaman, Turgay İspir, Çetin Özener, Emel Akoğlu

SÜREKLİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PERİTON GEÇİRGENLİK GRUPLARININ YENİDEN TANIMLANMASI VE ÖNCEKİ SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
Bülent Tokgöz, Oktay Oymak, H. Murat Sipahioğlu, Cengiz Utaş

BRUSELLOZDA BÖBREK TUTULUMU
İdris Şahin, Filiz Arabacı, Hüseyin Avni Şahin, Yusuf Üstün, Rıdvan Mercan, Lokman Eminov

THE ASSOCIATION BETWEEN LEPTIN AND NUTRITIONAL PARAMETERS IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS
Rümeyza Kazancıoğlu, Semra Bozfakıoğlu, Mine Besler, Nuray Selçuk, Ayşegül Telci, Aydın Türkmen, Nilgün Aysuna, Yusuf Orhan, Ergin Ark

HEMODİYALİZ HİPOTANSİYONUNDA FARKLI SODYUM VE ULTRAFİLTRASYON PROFİLİNİN ETKİNLİĞİ
Lütfullah Altıntepe, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan, Süleyman Türk

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PARATHORMONUN SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
İhsan Ergün, M. Deniz Aylı, K. Gökhan Atılgan, Cüneyt Yüksel, Ekrem Abaylı, Mansur Kayataş, Başol Canbakan

THE EFFECTS OF LOW PROTEIN DIET ON NUTRITIONAL AND BONE STATES AND PROGRESSION RATE IN CHRONIC RENAL FAILURE
M. Rıza Altıparmak, D. Deren Oygar, Sinan Trablus, Süheyla Apaydın, Rezzan Ataman Kamil Serdengeçti, Ekrem Erek

ERİTROPOETİN TEDAVİSİ ALAN ÇOCUK PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KARNİTİN SUPPLEMANTASYONU'NUN ANEMİYE ETKİLERİ
Celalettin Koşan, Lale Sever, Salim Çalışkan, Özgür Kasapçopur, Nil Arisoy

TİP 2 DİYABETİKMİROALBUMÜNİRİK HASTALARDA LOSARTAN VE ENALAPRİLİN ÜRİNER ALBÜMİN EKSKRESYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
İbrahim Güney, Lütfullah Altintepe, Süleyman Türk, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan

HEMODİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM SÜRESİ VE YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
D.D. Oygar, M.R. Altıparmak, S. Apaydın, M. Pekpak, E. Erek, K. Serdengeçti

HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA UYKU SORUNLARI
Şenay Uzun, Belgiizar Kara, Bahar İşcan

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.