Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2003, Cilt 12, Sayı 2
Araştırma
HİPERTANSİYONUN RENAL KOMPLİKASYONLAR VE BÖBREK HASTALIĞININ PROGRESYONUNDAKİ ROLÜ
Siren Sezer, Eyüp Külah, Fatma Nurhan Özdemir

  OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA HİPERTANSİYON
Züleyha Akkan, Tevfık Ecder

  HEMODİYALİZDE KATETER ENFEKSİYONLARI
H. Zeki Tonbul, Liitfullah Altintepe

PREOPERATİF RENAL RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Hülya Ulusoy, Kübra Kaynar, Şükrü Ulusoy

CUPROPHAN INDUCES GREATER CD62 EXPRESSION ON PLATELETS IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Mehmet Tuğrul Sezer, Gültekin Süleymanlar, Levent Ündar, Fevzi Ersoy, Gülsen Yakupoğlu

BÖBREK NAKLİ YAPILAN HASTALARDA SİKLOSPORİN A KULLANIMININ MEME HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNE ETKİSİ
İbrahim Berber, Çağatay Aydın, Bülent Yiğit, İzzet Titiz, Gülüm Altaca

OGMENTASYON YAPILAN MESANELERDE RENAL TRANSPLANTASYON : HACETEPE DENEYİMİ
Cem AKBAL, Serdar TEKGÜL, Seza ÖZEN, Rezzan TOPALOĞLU, Nesrin BEŞBAŞ, Ayşin BAKKALOĞLU, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU

HEMODİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ İLE ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bülent Özgür, Seyhun Kürşat, Ömer Aydemir

Olgu Sunumu
ÇOCUKLARDA PRİMER HİPEROKZALÜRİYE BAĞLI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
Ali Delibaş, Özlem Erdoğan, Mehmet Bülbül, Kenan Bek, Gülay Demircin, Ayşe Öner

RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELİŞEN PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ
Hakan Erdoğan, Sevgi Mir, Caner Kabasakal, Neşe Özkayın, Neşe Çelebisoy

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PANSİTOPENİNİN SEYREK GÖRÜLEN BİR NEDENİ : MYELODİSPLASTİK SENDROM (OLGU SUNUMU)
İdris Şahin , Mustafa Kösem, Rıdvan Mercan, Doğan Koca, Lokman Eminov, Reha Erkoç

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.