Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2003, Cilt 12, Sayı 3
Araştırma
  ÇOCUKLARDA HEMODİYALİZ
Ruhan DÜŞÜNSEL, M. Hakan POYRAZOĞLU

  İŞEME BOZUKLUKLARI
Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı

  PROTEİNÜRİ: TANISI, HASAR MEKANİZMALARI VE TEDAVİSİ
EmreTutal, Siren Sezer

SÜBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME HEMODİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE GÜVENİLİR BİR ÖLÇÜT DEĞİLDİR
Enes Murat ATASOYU, SuatÜNVER, T. Rıfla EVRENKAYA, M. Yaşar TÜLBEK

OXIDATIVE -ANTI-OXIDATIVE SYSTEM IN PERIPARTUM ACUTE RENAL FAILURE AND PREECLAMPSIA -ECLAMPSIA
Mustafa Balal, İbrahim Karayaylah, Saime Paydaş, Neslihan Seyrek, Necmiye Canacankatan, Levent Kayrin

HEMODİYALİZDE KAN AKIM HIZINI ARTIRMAK ERİTROPOİETİN GEREKSİNİMİNİ AZALTIYOR MU?
Suat ÜNVER, Enes Murat ATASOYU, T.Rıfkı EVRENKAYA, M.Yaşar TÜLBEK

PRİMER HİPERTANSİYON: RENAL VASKÜLER DİSFONKSİYON
Saniye Şen, Sedat Üstündağ, B. Murat Yalçın, Gülcan Akbuğday

GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERLERİNE AİT ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLARIN ANALİZİ: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Suat Ünver, Enes Murat Atasoyu, T. Rifkı Evrenkaya, M.Yaşar Tülbek, Nurittin Ardıç, Mustafa Özyurt

HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KAN BASINCI KONTROLÜNÜN YETERLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Koç, İ. Çetin Özener, Emel Akoğlu

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BÜYÜMEGELİŞME VE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ilmay Bilge, Banu Sadıkoğlu, Öznur Akdikmen, Yeşim Tola, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Ayşegül Sucu

Olgu Sunumu
KATETER BAĞIMLI HEMODİYALİZ HASTASINDA SUBKLİNİK VENA CAVA SUPERIOR TAM TROMBOZUNUN YATAK BAŞI TEŞHİSİ
İlker Alat

SUCCESSFUL TREATMENT OF NEPHROTIC SYNDROME AND SEVERE RENAL FAILURE DUE TO HEPATITIS B VIRUS RELATED DIFFUSE PROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS, WITH IMMUNSUPPRESSIVE DRUGS
Mustafa Balal, Neslihan Seyrek, İbrahim Karayaylalı, Saime Paydaş

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.