Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1993, Cilt 2, Sayı 1
Editörden
  ATRİAL NATRİÜRETİK PEPTİD
A. San, N.Y. Selçuk

Araştırma
HEMODİYALİZ TEDAVİSİNDE SUBCLAVİAN VEN KATETERİZASYONU KOMPLİKASYONLARI
N. Duman, D. Aylı, U. Sanlıdilek, K. Ateş, B. Erbay, O. Karatan, A. Bektaş , E. Ertuğ

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA DİABET REGULASYONU (HBAıC), DİABET SÜRESİ VE KAN BASINCININ NEFROPATİ İLE İLİŞKİSİ
C. Utaş, Ö. Özbakır, F. Keleştimur, M. Yücesoy

KLİNİĞİMİZDE BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDAN SONRA YAPILAN İMMÜNSÜPRESİF TED AVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E. İhtiyar, H. Kiper, A. Şahin, S. Erkasap, E. Ateş

HİNDİSTAN KAYNAKLI ONYEDİ RENAL TRANSPLANT OLGUSUNUN ERKEN EVRE SONUÇLARI
M. Yenicesu, A. Vural, H. Tanboğa, Y. Tülbek, G. Kubilay

Derleme
  HEMOPERFÜZYON VE KLİNİK KULLANIMI
F.Aydın, Y.Uzun, Ş.Lİusoy, M. Z. Mocan

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.