Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2003, Cilt 12, Sayı 4
Araştırma
  İKİ UCU KESKİN BIÇAK: HEMODİYALİZ KATETERLERİ
Suat ÜNVER, Enes Murat ATASOYU, T.Rıfkı EVRENKAYA, M. Yaşar TÜLBEK

  ZEHİRLENMELERDE ELİMİNASYON TEDAVİLERİ
T. Rıfkı EVRENKAYA, Enes Murat ATASOYU, Suat ÜNVER

  İNCE GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN İÇEREN NEFROPATİLER
Duygu Ölmez, Salih Kavukçu

SPOT DİYALİZAT ÖRNEĞİNDE BAKILAN PROTEİN/KREATİNİN ORANI GÜNLÜK DİYALİZAT PROTEİN KAYBINI TAHMİNDE KULANILABİLİR Mİ?
Soner Duman, Gülay Aşçı, Mehmet Özkahya, Hüseyin Töz, Muhittin Ertilav, Ercan Ok, Ali Başçı

KURU AĞIRLIK TAKİBİ İÇİN BİYOİMPEDANS ANALİZİ ve VENA KAVA İNFERİOR SONOGRAFİSİNİN KULLANILMASI
Nurhan Seyahi, Mehmet Rıza Altıparmak, Kamil Serdengeçti, Ekrem Erek

ÇOCUKLARDA MİKSİYOSİSTOÜRETROGRAFİ VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ
Önder YAVAŞCAN, Orhan Deniz KARA, Hakan ERDOĞAN, Yahya AYDIN, Murat KANĞIN, Sümer SÜTÇÜOĞLU, Nejat AKSU

HEMODİYALİZ HASTALARINDA FONKSİYONEL DEMİR EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ ASKORBİK ASİT'İN KULLANIMI
Ali BORAZAN, Nedred SEKİTMEZ, Selim AYDEMİR, Gülay KADIOĞLU, Birsen UNSAL, Ahmet YILMAZ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM OSTEOKALSIN DÜZEYİYLE ALBÜMIN ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dilek Torun, Siren Sezer, Zübeyde Arat, Fatma Nurhan Özdemir

KRONİK PERİTON DİYALİZİ PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA DÜŞÜK KALSİYUMLU DİYALİZ SIVILARININ PERİTONİT ÜZERİNE ETKİSİ
Önder YAVAŞCAN, Orhan Deniz KARA, Hakan ERDOĞAN, Yahya AYDIN, Murat KANĞIN, Nejat AKSU

Olgu Sunumu
FAMİLİYAL JÜVENİL HİPERÜRİSEMİK NEFROPATİLİ İKİ KARDEŞ: OLGU SUNUMU
Orhan K. Poyrazoğlu, Ayhan Doğukan, Süleyman S. Koca, Metin Özgen, Ali İhsan Günal, H. Gamze Poyrazoğlu

RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI HUMAN PAPİLLOM VİRÜS OLGUSU
Sevgi Mir, Neşe Özkayın, Taner Akalın

DEV ANEVRİZMA KOMPLİKASYONU GÖSTEREN HEMODİYALİZ AMAÇLI ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU
Ufuk YETKİN, Ali GÜRBÜZ

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.