Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2004, Cilt 13, Sayı 3
Araştırma
Siklosporin A Nefrotoksisitesi İçin Rat Modeli: Wistar Soyu Ratlar Üzerinde Bir Çalışma
Cevat Yazıcı, Kader Köse, Süleyman Gökalp, Özlem Canöz

Beyaz Gömlek Hipertansiyonu ve Artmış Kardiyovasküler Risk
Mustafa Balal, Murat Çaylı, Yahya Sağlıker, Saime Paydaş, Yaşar Sertdemir3, Mustafa fian2

Diyaliz Amaçlı Kateter Uygulamalarımız ve Sonuçları
İlker Alat, M. Beşir Akpınar, Hülya Taşkapan, Funda Bahçeci, Koray Aydemir, Cengiz Çolak, Bülent Özgür

Genç Hipertansif Erkek Hastalarda Multipl Renal Arter Varlığı ile Hipertansiyon İlişkisi
Enes Murat Atasoyu, T. Rıfkı Evrenkaya, Suat Ünver, Çınar Başekim, M.Yaşar Tülbek

Olgu Sunumu
Renal Arter Stenozu ve Anevrizma Birlikteliği ile Ortaya Çıkmış Bir Renovasküler Hipertansiyon Olgusu: Vaka Takdimi
İhsan Ergün, Şule Şengül, Yakup Ekmekçi, Sim Kutlay, Tanzer Sancak, Neval Duman, Bülent Erbay

Idiopathic Retroperitoneal Fibrosis Causing Obstructive Nephropathy and Involving Surrenal Gland: A Case Report
Garip Şahin, Mehmet Soydan, Mahmut Kebapçı

İnsülin Bağımlı Diabetes Mellitus'lu ve Böbrek Yetersizliği Olan LMB Sendromu
Mustafa Balal, Saime Paydaş, İbrahim Karayaylalı, Neslihan Seyrek

Acute Pancreatitis: An Uncommon Cause of Acute Renal Failure in a Renal Transplanted Patient
Mustafa Balal, Neslihan Seyrek, Saime Paydaş, İbrahim Karayaylalı

Tip 1 Glikojen Depo Hastalığı Olan Bir Çocukta Distal Renal Tübüler Disfonksiyon ve Kalsiyum Taş Hastalığı: Vaka Sunumu
Yeşim Öztürk, Uluç Yiş, Alper Soylu, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu, Benal Büyükgebiz

Derleme
  Kontrast Madde Nefropatisini Önleyici Stratejiler Üzerine Bir Derleme
Ömer Toprak, Mustafa Cirit

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Oksidatif Stres ve “Biyomarkır”ları
Cevat Yazıcı, Kader Köse

Kalıtsal Podosit Hastalıkları
Zeynep Birsin Özçakar, Fatoş Yalçınkaya, Mesiha Ekim

  Hemodiyaliz Hipotansiyonu Olan Hastalarda Otonomik Disfonksiyonun Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler
Garip Şahin, Ahmet Uğur Yalçın

  Obez ve Hipertansiyonlu Çocukları Bekleyen Önemli Bir Sorun: Metabolik Sendrom
Yılmaz Tabel, Sevgi Mir

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.