Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2009, Cilt 18, Sayı 1
Araştırma
Kronik Periton Diyalizi Hastalarında Kemik Mineral Dansitesi ile Vitamin D Düzeyleri Arasındaki İlişki
Ayhan DOĞUKAN, Fatih ŞAHPAZ, Tansel Ansal BALCI

The Evaluation of the Association Between Serum Cholesterol Levels with Nutritional Parameters and Anthropometric Measures in Non-Diabetic Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients
Dede ŞİT, Hasan KAYABAŞI, Ali Kemal KADİROĞLU, M. Emin YILMAZ

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüller için Uygulanan Cerrahi Teknikler ve Sonuçları
Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, İnanç ÜNLÜ

Konvansiyonel veya İntensif İnsülin Tedavisi Gören Diyabetli Hemodiyaliz Hastalarında Biyokimyasal Parametreler
Melike Betül ÖĞÜTMEN, Hasan KOÇ, Kıvanç GÜNERİ, Mine GÜMÜŞTEKİN, Cevahir KOÇ

Olgu Sunumu
A Rare Cause of Hypertension and Acute Renal Failure in Kidney Transplant Recipients
Funda SAĞLAM, Ali ÇELİK, Aykut SİFİL, Caner ÇAVDAR, Koray ATİLA, Aytaç GÜLCÜ, Seymen BORA, Hüseyin GÜLAY, Süleyman MEN, Taner ÇAMSARI

Nüks Renal Hücreli Karsinom'lu Gebe Hemodiyaliz Olgusu
Hülya BAHADIR ÇOLAK, Ayça İNCİ, Dilek ASLAN KUTSAL, Feride GÖK, Yeşim BÜLBÜL BAYTUR, Murat LEKİLİ, Seyhun KÜRŞAT

Derleme
Böbrek Transplantasyonunda Tedarik Zinciri Yönetimi
B. Ruhet GENÇ

Kateterle İlişkili Bakteriyemiden Korunmada Kateter Kapama Solüsyonlarının Kullanılması
Kültigin TÜRKMEN, Halil Zeki TONBUL

Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda İmmünsupresif Tedavinin Monitorizasyonu
Alper KIRKPANTUR, Mahmut İlker YILMAZ, Müjdat YENİCESU

Yenidoğan ve Erken Süt Çocukluğu Döneminde Kronik Böbrek Yetersizliği
İbrahim GÖKÇE, Harika ALPAY

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.