Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2009, Cilt 18, Sayı 2
Araştırma
Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Prediyaliz Hastalarda Gizli Hepatit B Enfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Araştırılması
Mürüvvet DOĞUKAN, Ahmet KİZİRGİL, Ayhan DOĞUKAN

İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Başlangıç Tedavisinde Steroidler
Savaş ÖZTÜRK, Hatice KÜÇÜK, Halil YAZICI, Mehmet KÜÇÜK, Vedat ÇELİK, Sami UZUN, Fuat ŞAR, Aydın TÜRKMEN, Rümeyza KAZANCIOĞLU

The Investigation of Relationship Between Secondary Hyperparathyroidism and Oxidative Stress in Patients with Chronic Kidney Disease
Tevfik NOYAN, Gülendam AVCI, M. Ramazan ŞEKEROĞLU, Reha ERKOÇ

Bir Üniversite Hastanesinde Üç Yıllık Böbrek Nakli Deneyimi
Yarkın Kamil YAKUPOĞLU, Ender ÖZDEN1, Burak KOÇAK, Melda DİLEK, Tekin AKPOLAT, Nurol ARIK, Kuddusi CENGİZ, Zelal ADIBELLİ, Ozan ÖZKAYA, Belma DURUPINAR, Necla EREN TÜLEK, Murat DANACI, Levent CEYLAN, Şaban SARIKAYA

Olgu Sunumu
Atriyal Fibrilasyonlu Bir Vakada Bilateral Renal Enfarktüs
Alper KIRKPANTUR, Mahmut İlker YILMAZ, Tayfun EYİLETEN, Yusuf OĞUZ, Kayser ÇAĞLAR, Abdülgaffar VURAL, Müjdat YENİCESU

Acute Exudative Diffuse Proliferative Glomerulonephritis in A Patient with Type 2 Diabetes Mellitus
Alper KIRKPANTUR, Gürkan ÇELEBİ, Tayfun EYİLETEN, Mahmut İlker YILMAZ, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Ayhan ÖZCAN, Abdülgaffar VURAL, Müjdat YENİCESU

Polikistik At Nalı Böbrekli Hipertansif Bir Vaka
Alper KIRKPANTUR, Bülent ALTUN, Mahmut İlker YILMAZ, Müjdat YENİCESU

Rabdomiyoliz ve Hipovolemiye Bağlı Akut Üremi ile Başvuran Nefrotik Sendromlu Olgu Sunumu
Nilüfer KUZEYLİ KAHRAMAN, Gülçin KANTARCI, Cüneyt KAHRAMAN

Bir Diyaliz Hastasında Maligniteyi Taklit Eden İzole Pankreas Tüberkülozu
Aydın ÜNAL, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, Ertuğrul MAVİLİ, Işın SOYUER, Bülent TOKGÖZ, İsmail KOÇYİĞİT, Oktay OYMAK, Cengiz UTAŞ

Ailesel Hipokalemik Alkaloz: Gitelman Sendromu
Mesut AKÇAKAYA, Oktay OYMAK, Aydın ÜNAL, Feridun KAVUNCUOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Cengiz UTAŞ

Simvastatin Induced Acute Rhabdomyolysis in a Renal Transplant Patient
Hüseyin ATALAY, İbrahim GÜNEY, Mihriban ARSLAN, Halil Zeki TONBUL

Derleme
Tedaviye Dirençli Kalp Yetersizliğinde Periton Diyalizi
Rümeyza KAZANCIOĞLU

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.