Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2009, Cilt 18, Sayı 3
Araştırma
Prevalence of Senv-D and Senv-H Variants of Sen Virus in Peritoneal Dialysis Patients
Melike Betül ÖĞÜTMEN, Kenan MİDİLLİ, Serhan TUĞULULAR, Çetin ÖZENER, Emel AKOĞLU

Renin Anjiyotensin Sistemi İnhibisyonu Enkapsüle Periton Sklerozu Gelişmesini Engelleyebilir
Ender HÜR, Devrim BOZKURT, Haşim NAR, Selahattin BIÇAK, Hüseyin TAŞKIN, Sait ŞEN, Soner DUMAN

Renal Transplantlı Hastalarda BK Virüs Nefropatisi: Bir Merkezin Deneyimi
Berna MURAT YELKEN, Işın KILIÇASLAN, Yaşar ÇALIŞKAN, Numan GÖRGÜLÜ, Halil YAZICI, Aydın TÜRKMEN, Mehmet Şükrü SEVER

Renal Osteodistrofide Mandibulada Sintigrafik Pattern
Gülperi ÇELİK, Ayşegül AKGÜN , Meltem SEZİŞ, Mehmet ÖZKAHYA

Olgu Sunumu
A Case of Focal Segmental Glomerulosclerosis Accompanied By Truncus Arteriosus: Effectiveness of Angiotensin Receptor Antagonist and Cyclosporine A
Yaşar ÇALIŞKAN, Halil YAZICI, Berna MURAT YELKEN, Numan GÖRGÜLÜ, Işın KILIÇASLAN, Mustafa DEMİRTÜRK, Aydın TÜRKMEN, Mehmet Şükrü SEVER

Nephrotic Range Proteinuria Due to Everolimus in a Renal Transplant Recipient
Garip ŞAHİN, N. Şule YAŞAR, Evrim ÇİFTÇİ, Ahmet Uğur YALÇIN, Haluk KİPER

Successful Pregnancy in a Patient on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
Nilüfer OĞUZHAN, Aydın ÜNAL, Feridun KAVUNCUOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK , Cengiz UTAŞ

Henoch-Schönlein Purpura'lı bir Olguda Azatiyopirin'e bağlı Alopesi
Erkan ŞENGÜL, Tayfun EYİLETEN, Müjdat YENİCESU

Ağır Metabolik Alkalozla Seyreden Bir Pseudo-Bartter Olgusu
Meltem GÜRSU, Savaş ÖZTÜRK, Zeki AYDIN, Sami UZUN, Rümeyza KAZANCIOĞLU

Hiperhomosisteinemi ve Düşük Kobalamin Düzeyi Olan Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Heterozigot Mutasyonlu bir Hastada Renal Arter Tromboembolisi
Avşin İBİŞ, Emre TUTAL, Siren SEZER, Bülent HÜDDAM, Fatma Nurhan ÖZDEMİR

Derleme
Fokal Segmental Glomerüloskleroz
Erkan ŞENGÜL, Tayfun EYİLETEN, Müjdat YENİCESU

Hepatit C Enfeksiyonu ve Diyaliz: Genel bir Bakış
Barış AFŞAR, Rengin ELSÜRER, Mahmut İlker YILMAZ

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.