Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2005, Cilt 14, Sayı 2
Araştırma
Hemodiyaliz Hastalarında Standart Heparin ve Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparinin Lipid Profili ve C-Reaktif Protein Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Orhan Kürşat Poyrazoğlu, Ayhan Doğukan, Yusuf Özkan, Bilge Aygen, Ali İhsan Günal

Relationship Between Bipedal Bioimpedance Analysis Data and Cardiac Performance in Patients on Maintenance Hemodialysis
Enes Murat Atasoyu, Namık Özmen, Eralp Ulusoy, Suat Ünver, T. Rıfkı Evrenkaya

Increased Risk of Cholelithiasis in Patients After Renal Transplantation With Respect to Dialysis Period
Mustafa Balal, Erkan Demir, Figen Binokay, Saime Paydaş, Yaşar Sertdemir, Uğur Erken, İbrahim Karayaylalı, Neslihan Seyrek

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hedef Hemoglobin Değerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Mustafa Topal, Fatih Dede, Deniz Aylı, Ekrem Abaylı, Ulaş Özgür Özdoğan, Tayfun Akalın

Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
Lütfullah Altıntepe, İbrahim Güney, Süleyman Türk, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan

Olgu Sunumu
Sekonder Hemokromaoz ve Miliyer Tüberkülozlu Bir Hemodiyaliz Hastası
Ayhan Doğukan, Göksel Özalp, İbrahim Özercan, Bilge Aygen, Ali İhsan Günal, İbrahim Halil Bahçecioğlu

Hemodiyaliz Yetersizliğine Bağlı Bir Pansitopeni Olgusu (Olgu Sunumu)
Dede Şit, Ali Kemal Kadiroğlu, M. Emin Yılmaz, M. Orhan Ayyıldız, Bünyamin Işıkoğlu

Karotid Arteriyel Sisteme Malinsersiyonu Gerçekleştirilmiş Hemodiyaliz Kateteri Olgusuna Yaklaşımımız
Ufuk Yetkin, Ercüment Ayva, Ebru Türkkan, Naim Eren, Taner Şaşırtan, Ahmet Çekirdekçi

Derleme
Kronik Böbrek Hastalığı Anemisi
Müjdat Yenicesu, Tayfun Eyileten, İlker Yılmaz

Çocukluk Çağında Tümör Lizis Sendromu
Selçuk Yüksel, Mesiha Ekim, Fatoş Yalçınkaya

Hemodiyaliz Hastalarında L-Karnitin Tedavisi
Murat Duranay, Hatice Akay, Murat Üre

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.