Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2005, Cilt 14, Sayı 3
Araştırma
Nefrotik Sendromlu 84 Olgunun Retrospektif Analizi
Ramazan Danış, Şehmus Özmen, Ergün Parmaksız, Orhan Yazanel

Transplantasyon İçin Denizli'den Kadavra Organ Çıkarımı
Murat Çolakoğlu, Mustafa Nalbant

Aminoasit Bazlı Diyaliz Solüsyonunun Hipoalbüminemik Periton Diyalizi Hastalarında Biyokimyasal Etkileri
Murat Duranay, Fatma Meriç Yılmaz, Hülya Parpucu, Doğan Yücel

SAPD Peritonitinde Kültür Pozitiflik Oranı ve Tedavi Sonuçları
Meral Kaya, Lütfullah Altıntepe, Bülent Baysal, İbrahim Güney, Süleyman Türk, Zeki Tonbul

Olgu Sunumu
Genç Bir Hastada Ektopik Böbrek Yerleşimi ve Böbrek Arter Anomalisi
Neslihan Soysal, Kutsi Köseoğlu, H. Meltem Sönmez, Can Zafer Karaman

Intermittent Chyluria: Case Report
Tuğba Gün, Ali Çelik, Serkan Yıldız, Caner Çavdar, Canan Çoker, Yiğit Göktay, Recep Bekiş, Aykut Sifil, Taner Çamsarı

Potasyum Klorat Toksisitesine Bağlı Nörolojik Bulguların Eşlik Ettiği Ender Bir Akut Tübüler Nekroz Olgusu
Suat Ünver, Enes Murat Atasoyu, T. Rıfkı Evrenkaya, Emrullah Solmazgül, Hakan Ay, Mehmet Saraçoğlu

Mezengiyoproliferatif Glomerülonefritli Sistemik İdiyopatik Artrit Olgusu
İsmail Dursun, Zübeyde Gündüz, Metin Kaya Gürgöze, Hakan Poyrazoğlu, Ruhan Düşünsel, Arzu Taşdemir

Normotansif Primer Aldosteronizm: Olgu Sunumu
Murat Meral, Ali Çelik, Özkan Güngör, Serkan Yıldız, Ömer Binicier, Ali Saklamaz, Mehmet Ali Koçdor, Sena Yeşil, Taner Çamsarı

Derleme
Statinlerin Böbrek İşlevleri Üzerine Etkisi
Caner Çavdar, Özkan Güngör, Taner Çamsarı

Böbrek Fonksiyonları Bozuk Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
Garip Şahin, Ahmet Uğur Yalçın

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.