Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2005, Cilt 14, Sayı 4
Araştırma
Renal Transplant Alıcılarında Serum CRP, SAA ve C5a Düzeylerinin Akut Rejeksiyonun Erken Tanı ve Takibindeki Önemi
Erkan Demir, Eren Erken, Uğur Erken

Diyaliz Hastalarında RAS ve ecNOS Gen Polimorfizmleri: Sağkalım Üzerine Olası Etkileri
Siren Sezer, Emre Tutal, Yelda Çınar, Fatma Belgin Atac, Fatma Nurhan Özdemir

Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hemodiyaliz Sırasında Oluşan QT Dispersiyonu ve Bunu Etkileyen Faktörler
Tamer Alıcı, Hikmet Tekçe, Mustafa Değirmenci, Bülent Özgür, Seyhun Kürşat

IL-1β, IL-6, TNF-α, CRP ve ESH Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B Aşısına Antikor Yanıtsızlığının Göstergesi Olabilir mi?
Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, İsmail Hamdi Kara, Mehmet Emin Yılmaz, Bünyamin Işıkoğlu

Çocuklarda Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: On Bir Yıllık Süre
Önder Yavaşcan, Nejat Aksu, Hakan Erdoğan, Orhan Deniz Kara, Tuba Tuncel Çerçi, Sait Şen, Gülçin Başdemir

Olgu Sunumu
Sağlam Çocuk mu? Hasta mı? Psödo-Bartter Sendromu
Neşe Bıyıklı, Harika Alpay, Bülent Karadağ, İbrahim Gökçe

A Renal Transplant Recipient With Orbital Apex Syndrome Due to Invasive Aspergillosis
Serkan Yener, Ali Çelik, Dilek Tekiş, Semih Sütay, Süleyman Kaynak, Nusret Yılmaz, Caner Çavdar, Taner Çamsarı

Ciddi Hiponatremi ile Başvuran Sheehan Sendromu Olgusu
Ramazan Danış, Şehmus Özmen, Ergun Parmaksız, Cihan Akgül Özmen, Orhan Yazanel

Derleme
Yoğun Bakım Ünitesindeki Akut Böbrek Yetmezlikli Hastaların Renal Replasman Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Uzun Süreli Düşük Etkinlikli Diyaliz- Uzun Süreli Günlük Diyaliz
Murat Çolakoğlu, Mustafa Nalbant

Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MİA Sendromu)
Murat Demir, H. Zeki Tonbul

Diyaliz Hastalarında Sık Karşılaşılan Ruhsal Sorunlar
Leyla Küçük

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.