Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2006, Cilt 15, Sayı 1
Araştırma
A Dynamic Comparative Study Concerning the Effects of ACE Inhibitors and Aldosterone Receptor Blockers on Fibrinolytic System
Celalettin Usalan, Hakan Büyükhatipoğlu, Özlem Tiryaki

Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetersizliği
Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı, İbrahim Gökçe, Hülya Bilgen, Eren Özek, İpek Akman

Hemodiyaliz Hastalarında HCV İnfeksiyonunun Trombosit Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İdris Şahin, Lokman Eminbeyli, Funda Dolu, Yasin Melek, Hasan Güler, Vechettin Öztürk

Primer Hipertansiyonu Olan Normotansif Bireylerin Birinci Derece Yakınlarında Uyarılmış Endotel ve Renin-Anjiyotensin Sistem Fonksiyonu
Celalettin Usalan, Özlem Tiryaki, Ayşe Şahin, Hakan Büyükhatipoğlu

Olgu Sunumu
A Case With Incidental Renal Artery Stenosis and a Review of the Literature
Kübra Kaynar, Semih Gül, Hasan Dinç, Bülent Yıldız, Şükrü Ulusoy

Thyrotoxicosis in Three Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
Murat Demir, Mehmet Tuğrul Sezer, Jale Ertürk, Mustafa Yıldız

β2 Mikroglobülin Birikimi ve Vasküler Çalma Sendromu Zemininde Gelişen Karpal Tünel Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, Hasan Kayabaşı, M. Emin Yılmaz, Bünyamin Işıkoğlu

Kronik Bakteriyel Prostatit Olarak Uzun Süre Tedavi Edilen Kronik Böbrek Yetmezlikli Perinefrik Apse Olgusu
Erkan Dervişoğlu, Ahmet Yılmaz, Erkan Şengül, Ercüment Çiftçi, Emel Azak Karali

An Unusual Complication of Peritoneal Dialysis: Bladder Perforation
Hasan Altun, Oktay Banlı, Ayşegül Öztemel, Osman Gül

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yapılan Bir Hastada İntraabdominal Apse
Garip Şahin, Mehmet Soydan

Derleme
Yeni Bir Salgın Hastalık Olarak Kronik Böbrek Hastalığı ve KDIGO
Mustafa Arıcı

Alport Sendromu
Tayfun Akalın, M. Deniz Aylı, Ekrem Abaylı

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.