Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2008, Cilt 17, Sayı Ek
Araştırma
  Türkiye'de Böbrek Transplantasyonu Sorunları ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Mehmet Şiükrü Sever

  Böbrek Nakli Öncesi Alıcı Adayının Değerlendirilmesi
Uzm. Dr. Demet Yavuz, Doç. Dr. Siren Sezer

  Renal Transplantasyon Sonrası Görülen Cerrahi Komplikasyonlar
Dr. Necmettin Güverce

  Renal Transplantasyonda Mikofenolat Mofetil Kullanımı ile Uzun Dönem Greft ve Hasta Sağkalımı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Koçak, Doç. Dr. Murat Tuncer

  Böbrek Nakli Hastalarında Steroid Toksisitesi ve Mikofenolat Mofetil Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Koçak, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dinçkan, Prof. Dr. Alper Demirbaş

  İmmünosüpresif Tedavi Protokollerinde Kalsinörin İnhibitörleri ve Kortikosteroidlerin Azaltılması ya da Tedaviden Çekilmesi
Prof. Dr. Aydın Türkmen

  Renal Transplantasyonda mTOR İnhibitörleri ve Mikofenolat Mofetilin Kombine Kullanımı
Uzm. Dr. Cenk Demirci, Doç. Dr. Hüseyin Töz

  Renal Transplantasyonda Kronik Allogreft Disfonksiyonu
Doç. Dr. Alp Gürkan

  Çocuklarda Böbrek Transplantasyonu
Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, Uzm. Dr. Kibriya Fidan

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.