Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2006, Cilt 15, Sayı Ek
Derleme
  Akut Böbrek Yetmezliği Epidemiyolojisi
Hüseyin Çeliker

  Akut Böbrek Yetmezliği Nedenlerine Genel Bakış
Ahmet Alper Kıykım

  İskemik ve Toksik Akut Tübüler Nekroz Patofizyolojisi
Mehmet Koç, Hakkı Arıkan, Zekaver Odabaşı, Emel Akoğlu

  Sepsis ve Akut Böbrek Yetmezliğinde Hemodinamik ve Patofizyolojik Değişiklikler
Itır Yeğenağa

  Akut Böbrek Yetersizliği Olan Hastaya Tanısal Yaklaşım
Ayhan Doğukan

  Akut İnterstisyel Nefrit
Oktay Oymak

  Akut Böbrek Yetmezliği ve Non-Steroid Antiinflamatuar İlaçlar
Tansu Sav

  Aminoglikozid Kullanımına Bağlı Gelişen ABY
Murat H. Sipahioğlu

  Kontrast Madde Nefrotoksisitesi
Selda Tekeş Serbest, Hülya Taşkapan

  Hepatorenal Sendrom
Ayhan Doğukan

  Renal Transplantasyon Hastalarında Akut Böbrek Yetersizliği
Aydın Türkmen

  Yoğun Bakım Ünitelerinde Akut Böbrek Yetmezliği
Itır Yeğenağa

  Sepsiste Akut Böbrek Yetmezliği
Itır Yeğenağa

  Malign Hastalıkların Seyrinde Böbreğin Etkilenmesi ve Kemoterapiye Bağlı ABY
Bülent Tokgöz

  Akut Böbrek Yetmezliğinin Non-Diyalitik Tedavisi
Ali İhsan Günal, Sedat Üstündağ, Saniye Şen

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.