Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2008, Cilt 17, Sayı 2
Araştırma
Oxidative Stress Status in Renal Tissue and Plasma of Experimental Nephrotic Syndrome
Metin Alış, Fatih Bulucu, Yavuz Baykal, Levent Yamanel, Volkan İnal, Muhittin Serdar, Ali Avcı, Ahmet Aydın

Primer Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Hastalarda Steroid Tedavisinin Sonuçları
Erkan Dervişoğlu, Eda Arısoy Altun, Betül Kalender, Ahmet Yılmaz, Kürşat Yıldız

2001-2007 Döneminde Nefrotik Sendromlu 152 Hastanın Analizi
Davut Akın, Sehmus Özmen, Ramazan Danış

Olgu Sunumu
İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Ender Bir Komplikasyonu: Kresentik Transformasyon
Suat Ünver, Aptullah Haholu, Enes Murat Atasoyu, Mustafa Karataş, Recap Akcan, T. Rıfkı Evrenkaya

Peritoneal Scintigraphy in Diagnosis of Peritoneal Leakage
A. Kemal Kadiroğlu, Hasan Kayabaşı, Gülhan Altuncı, Halil Kaya, M. Emin Yılmaz

Ender Bir IgM Nefropati Nedeni: Erişkin Still Hastalığı
Suat Ünver, Aptullah Haholu, Yaşar Küçükardalı, Enes Murat Atasoyu, Yalçın Önem, T. Rıfkı Evrenkaya

Derleme
Nefrolojide Mannoz Bağlayıcı Lektin
Mustafa Bak, Deniz Tırak

Kronik Böbrek Hastalığında Antihipertansif Tedavi İlkeleri
Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, M. Emin Yılmaz

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.