Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2008, Cilt 17, Sayı 3
Araştırma
Renal Tissue and Plasma Oxidative Stress Status in Experimental Nephrotic Syndrome
Metin Alış, Fatih Bulucu, Yavuz Baykal, Levent Yamanel, Volkan İnal, Muhittin Serdar, Ali Avcı, Ahmet Aydın

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri
Bekir Poçan, Edip Uçar, Güven Kuvandık, Ali Borazan, Oğuz Güven, Metin Gürsürer, Rale Camızcı, Birsen Ünsal, Coşkun Sökmen, Sevil İlikhan

Böbrek Naklinden Sonra Malignite Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi
Aydın Ünal, Dilek Ünal, Aysun Aybal, Halit Karaca, Murat Hayri Sipahioğlu, Bülent Tokgöz, Oktay Oymak, Cengiz Utaş

Kronik Böbrek Hastalıklarında Koroner Arter Cerrahisi
Kutay Taşdemir, Naci Emiroğulları, Bülent Tokgöz, Polat Vural

Olgu Sunumu
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanmakta Olan Bir Hastada Stenotrophomonas maltophilia Peritoniti
Hüseyin Atalay, İbrahim Güney, Murat Bağlıcakoğlu, Erkan Kayıkçıoğlu, Halil Zeki Tonbul, Süleyman Türk

Periton Sintigrafisi ile Gösterilen Transvaginal Periton Diyalizat Kaçağı
Eyüp Koç, Fatma Ayerden Ebinç, Rüya Mutluay, Ülver Boztepe Derici, Özgür Akdemir, Özge Öz

Derleme
KDIGO “Kronik Böbrek Hastalığında Hepatit C Önleme, Tanı, Değerlendirme ve Tedavi - Klinik Uygulama Kılavuzu”
Serhan V. Pişkinpaşa, Mustafa Arıcı1,2

Sağlıklı Çocuklarda Tuz Tüketimi, Kan Basıncı ve Kardiyovasküler Hastalık İlişkisi
Belde Kasap, Özlem Bekem, Alper Soylu

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.