Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2006, Cilt 15, Sayı 2
Araştırma
Inflammation as a Risk Factor for Carotid Intimal- Medial Thickening, a Measure of Subclinical Atherosclerosis in Hemodialysis Patients and the Role of Chlamydia and Cytomegalovirus Infection
Celalettin Usalan, Hakan Büyükhatipoğlu, Özlem Tiryaki

Malnütrisyon ve Böbrek Fonksiyonları
Fulya Tahan, Zübeyde Gündüz, Hakan Poyrazoğlu

Hemodiyaliz Hastalarında AV Fistül Yetersizliğinin Yol Açtığı Komorbid Sonuçların Fistül Kan Akım Hızı Üzerine Etkileri
Suat Ünver, Enes Murat Atasoyu, T. Rıfkı Evrenkaya, M. Yaşar Tülbek

Hemodiyaliz Hastalarında Depresyon Serum Lipid Düzeyleri ile İlişkili mi?
İdris Şahin, Ümit Kemal Kıran, Hüseyin Avni Şahin, Yusuf Üstün, Mehmet Yücel Ağargün, Reha Erkoç

Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon-İnflamasyon Kompleks Sendromu ile İntravenöz Demir Tedavisi Arasındaki İlişki
Hasan Micozkadıoğlu, Dilek Torun, Arzu Sizgen, Rüya Özelsancak, Metin Singan, Fatma Nurhan Özdemir, Siren Sezer, Mehmet Haberal

Olgu Sunumu
Akut Böbrek Yetmezliği ve Sarılıkla Başvuran Bir Hastada Leptospiroz
Tansu Sav, Bülent Tokgöz, Murat Hayri Sipahioğlu, Emine Alp, Oktay Oymak, Cengiz Utaş

Diyalize Giren Kronik Renal Yetmezlikli Olguda Bir Renal Arter Stenozunun Tespiti ve Tedavisi ile Diyalizin Sonlandırılması
Garip Şahin, Mehmet Soydan, Tamer Kaya

Multiple Causes of Renal Functional Deterioration in Bladder Rhabdomyosarcoma: Case Report
Neşe Karaaslan Bıyıklı, Harika Alpay, Cengiz Canpolat, Su Berrak, Halil Tuğtepe, Sabahat İnanır

Renal Yetmezlik, İşitme Kaybı ve Çift Üreter Birlikteliği Olan Bir Vaka
Kübra Kaynar, Gülsüm Özkan, Semih Gül, Murat Kapusuz, Ümit Çobanoğlu, Polat Koşucu, Şükrü Ulusoy

Derleme
Lupus Nefritinin Tedavisi
Kübra Kaynar

Böbreğin Kalıtsal Kistik Hastalıkları
Alper Azak, M. Deniz Aylı

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.