Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2006, Cilt 15, Sayı 4
Editörden
  Turkish Nephrology, the Turkish Society of Nephrology and its Relationship With the International Society of Nephrology
John Dirks, MD

Araştırma
Türk Erişkinlerinde Hafif Böbrek Fonksiyon Bozukluğu: Yaygınlığı ve İnsülin Direnci ile Yakın İlişkisi
Altan Onat1,2, Mehmet Yazıcı, Gülay Hergenç, Hüseyin Uyarel, A. Metin Esen, Ahmet Karabulut, Günay Can

Esansiyel Hipertansif Hastalarda Serum Leptin Seviyesi ve Endotel Fonksiyonu Arasındaki İlişki
Hüseyin Koçak, Dilek Yavuz, Ersan Altun, Önder Şirikçi, Serhan Tuğlular, Emel Akoğlu, Çetin Özener

Venöz Basıncı Yüksek Hemodiyaliz Hastalarında AV Fistül Doppler USG Verileri
Suat Ünver, Enes Murat Atasoyu, Bülent Karaman, Zekai Pekkafalı, T. Rıfkı Evrenkaya

Relationship Between Serum Zinc Levels, Hormonal Profiles and Sexual Dysfunctions in Male Hemodialysis Patients
Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, Hasan Kayabaşı, M. Emin Yılmaz, Bünyamin Işıkoğlu

Olgu Sunumu
Ainhum Disease Complicated by End Stage Renal Failure
Umut Varol, Mehmet Sonbahar, Ogün Hatipoğlu, Ömer Toprak

Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: İzole İliyak Arter Anevrizması
Fatih Dede, Birgül Öneç, Deniz Aylı, Veli Atalay

Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastada Katater Kesilmesi ile İntihar: Bir Olgu Sunumu
M. Mustafa Arslan, Ramazan Akçan, Tamer Eren, Necmi Çekin

Abdominal Pain in a Patient With Nephrotic Syndrome
Kübra Kaynar, Özlen Bektaş, Semih Gül, Serdar Türkyılmaz, Murat Buran, Şükrü Ulusoy

Derleme
Hiperlipidemi ve Renal Hastalıklar
Serpil Müge Değer, Kadriye Altok Reis

Treatment of Hypercholesterolemia in the Kidney Transplant Recipient Population
Kübra Kaynar, Semih Gül, Şükrü Ulusoy

Çocuklarda Kronik Böbrek Yetersizliği ve Anemi
Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.