Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2004, Cilt 13, Sayı 2
Araştırma
  Siklosporin A ve Takrolimusun Nefron Sayısı Subtotal, Nefrektomi Modeli ile Azaltılmış Böbrekteki Akut Nefrotoksik Etkileri: Deneysel Bir Çalışma
Çağatay Aydın, Zekai Akdoğan, Tunç Yaltı, Fügen Vardar Aker, Selvinaz Özkara, İbrahim Berber, Bülent Yiğit, Gülüm Altaca, İzzet Titiz

  İmmünglobülin A Nefropatili Hastalarda Histopatoloji ve Klinik İişkiler
Deniz Engin Gök, Müjdat Yenicesu, Levent Yamanel, Fatih Bulucu, Volkan İnal, Ayper Kaya, Abdülgaffar Vural

Olgu Sunumu
  Heterozigot Faktör 5 Leiden Mutasyonlu Yenidoğanda Renal Ven Trombozu
Ali Delibaş, Etem Pişkin, Gülay Demircin, Ayşegül Zenciroğlu, Mehmet Bülbül, Kenan Bek, Ayşe Öner

  Hemoraji Sonrası Gelişen Postpartum Hemolitik Üremik Sendrom Vakası
Ayşegül Çobanoğlu, Atilla Üzüm, Rıfkı Ersoy, Ömer Toprak, Gülçin Özdemir

  Hipokalsemiyle Seyreden Liddle Sendromu
Ali Borazan, Gülay Kadıoğlu, Erdem Koçak, Bayram Gündüz, Birsen Ünsal

Derleme
  Çocuklarda Romatolojik Hastalıklardaki İlaç Tedavisinin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
İpek Akil, Muzaffer Polat, Şenol Coşkun

  İnternet ve Nefroloji
Tekin Akpolat

  Çocuklarda Kan Basıncının Değerlendirilmesi: 24 Saat Yaşam İçinde Kan Basıncı İzlemi
Banu Çelikel Acar, Fatoş Yalçınkaya, Mesiha Ekim

  Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Aşılama
T. Rıfkı Evrenkaya

  Hemodiyaliz Hastalarında İskemik Kalp Hastalığının Tanı ve Tedavisi
T. Rıfkı Evrenkaya, Enes Murat Atasoyu

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.